Pompy i układy pompowe

1. O co chodzi / What is going on ?

Moim celem jest proste przedstawienie zagadnień związanych z układami pompowymi w formie pytań i odpowiedzi. Strona będzie sukcesywnie uzupełniana i modyfikowana.

My goal is to simply present issues related to pumping systems in the form of questions and answers. The site will be successively updated and modified.

Marek Skowroński

2. Pytania

 1. Co się stanie w układzie, gdy wysokość podnoszenia pompy będzie mniejsza niż opory rurociągu Hp<Hu ?
 2. Co się stanie w układzie, gdy wysokość podnoszenia pompy będzie większa niż opory rurociągu Hp>Hu ?
 3. Co to jest atmosfera standardowa ?
 4. Co to jest BEP ?
 5. Co to jest ciśnienie prężności par ?
 6. Co to jest EEI ?
 7. Co to jest energia wewnętrzna cieczy ?
 8. Co to jest kawitacyjny wyróżnik szybkobieżności
 9. Co to jest LCC ?
 10. Co to jest MEI ?
 11. Co to jest minimalna wysokość ssania ?
 12. Co to jest MTBF ?
 13. Co to jest NPSH ?
 14. Co to jest NPSH3 ?
 15. Co to jest NPSHA układu ?
 16. Co to jest NPSHR pompy ?
 17. Co to jest i do czego służy pompa BEP (maksymalnej sprawności) ?
 18. Co to jest i do czego służy pompa stałego ciśnienia ?
 19. Co to jest i do czego służy pompa stałej mocy ?
 20. Co to jest i do czego służy pompa stałej wydajności ?
 21. Co to jest moment bezwładności pompy ?
 22. Co to jest MTBF
 23. Co to jest MTTF
 24. Co to jest MTTR
 25. Co to jest punkt pracy układu ?
 26. Co to jest rezystancja rurociągu ?
 27. Co to jest szkieletowa łopatki ?
 28. Co to jest wskaźnik regulacji układu ? (+ szkic)
 29. Co to jest współczynnik zapasu mocy silnika pompy
 30. Co to jest zdyskontowana wartość bieżąca kosztu przyszłego (NPV) ?
 31. Co to jest zużycie jednostkowe energii ?
 32. Czynniki wpływające na sprawność pompy
 33. Dlaczego pompę odśrodkową uruchamiamy przy zamkniętej zasuwie (ilustracja graficzna) ?
 34. Dlaczego w obliczeniach kawitacyjnych należy uwzględniać margines „na pogodę” ?
 35. Do wyjaśnienia jakiego zjawiska wykorzystywany jest talerz z rosołem z makaronem ?
 36. Do jakich celów jest wykorzystywany wyróżnik szybkobieżności (wsp. kształtu) ?
 37. Gdzie w pompie wielostopniowej umieszczony jest „przewał” (szkic) ?
 38. Gdzie występuje strata tarcia tarcz wirujących ?
 39. Ile kosztuje energia hydrauliczna ?
 40. Jaka jest relacja między energią jednostkową Y, a wysokością podnoszenia H?
 41. Jak dopasować pompę do układu pompowego ?
 42. Jak i dlaczego temperatura pompowanej cieczy wpływa na NPSHA układu ?
 43. Jak i dlaczego temperatura pompowanej cieczy wpływa na NPSHR pompy ?
 44. Jak obliczyć czas rozruchu pompy ?
 45. Jak obliczyć liniowe straty rurociągu ?
 46. Jak obliczyć zmianę prędkość cieczy w rurociągu w czasie rozruchu ?
 47. Jak przemieści się punkt pracy układu, gdy dołączymy drugą pompę równolegle p1+p2 (wykres) ?
 48. Jak przemieści się punkt pracy układu, gdy dołączymy drugą pompę szeregowo p1+p2 (wykres) ?
 49. Jak realizowane jest dwustopniowe odwadnianie głębokiej kopalni (schemat topologiczny) ?
 50. Jak realizowane jest jednostopniowe odwadnianie głębokiej kopalni (schemat topologiczny) ?
 51. Jak przemieści się punkt pracy układu gdy dołączymy trzecią pompę równolegle p1+p2+p3 (wykres) ?
 52. Jak wpływa lepkość przetłaczanej cieczy na charakterystyki pompy wirowej ?
 53. Jak wyznaczany jest kąt napływu bezuderzeniowego na łopatki wirnika ?
 54. Jak zdefiniowana jest sprawność hydrauliczna pompy ?
 55. Jak zdefiniowana jest sprawność mechaniczna pompy ?
 56. Jak zdefiniowana jest sprawność objętościowa pompy ?
 57. Jak zdefiniowana jest sprawność pompy ?
 58. Jak zdefiniowana jest sprawność silnika elektrycznego ?
 59. Jak zdefiniowana jest sprawność zespołu pompowego ?
 60. Jak zdefiniowany jest kinematyczny wyróżnik szybkobieżności ?
 61. Jak zdefiniowany jest warunek kawitacyjny poprawnej pracy układu (+ wykres)?
 62. Jak zmienia się ciśnienie prężności par wody z temperaturą ?
 63. Jak zmieni się moc P2 każdej z pomp, gdy dołączymy 2-gą pompę równolegle ?
 64. Jak zmieni się moc P2 każdej z pomp, gdy dołączymy 2-gą pompę szeregowo ?
 65. Jak zmieni się NPSHR każdej z pomp, gdy dołączymy do układu 2-gą pompę równolegle ?
 66. Jak zmieni się NPSHR każdej z pomp, gdy dołączymy do układu 2-gą pompę szeregowo (wykres) ?
 67. Jak zmieni się sprawność pracy każdej z pomp, gdy dołączymy 2-gą pompę równolegle ?
 68. Jak zmieni się sprawność pracy każdej z pomp, gdy dołączymy 2-gą pompę szeregowo (wykres) ?
 69. Jak zmierzyć charakterystykę układu
 70. Jaką rolę spełnia kierownica odśrodkowa w pompie wielostopniowej (szkic) ?
 71. Jaki sposób regulacji pompy jest najlepszy?
 72. Jak zmierzyć sprawność pompy metodą termowizyjną
 73. Na czym polega dopasowanie wybranej pompy odśrodkowej do układu (jak to się robi i jak liczy)?
 74. Na czym polega reguła pierścieni (II-gie prawo Kirchhoffa) ?
 75. Na czym polega reguła węzłów (I-sze prawo Kirchhoffa) ?
 76. Na jakiej ulicy we Wrocławiu mieszkał Robert Kirchhoff ?
 77. Napisz równanie opisujące właściwości przepływowe układu pompowego ?
 78. Narysuj charakterystykę mechaniczną silnika elektrycznego
 79. Narysuj charakterystykę momentu rozruchowego pompy wirowej
 80. Narysuj charakterystykę muszlową pompy o regulowanej prędkości obrotowej
 81. Narysuj charakterystyki przepływu: pompy i układu przy regulacji dławieniowej, zaznacz pp
 82. Narysuj charakterystyki przepływu: pompy i układu przy regulacji upustowej, zaznacz pp
 83. Narysuj charakterystyki przy nieskończonej i skończonej liczbie łopatek, zaznacz poprawkę
 84. Narysuj charakterystykę wysokości ciśnienia na ssaniu pompy w funkcji wydajności (wykres, opis )
 85. Narysuj graf i charakterystykę przepływu kaloryfera
 86. Narysuj graf i charakterystykę przepływu kotła
 87. Narysuj graf i charakterystykę przepływu oporu miejscowego
 88. Narysuj graf sieci CO – (3 kaloryfery, pompa, piec, rury, zbiornik)
 89. Narysuj i opisz graf elementu transportującego ciepło
 90. Narysuj i opisz graf hydraulicznego elementu przepływowego
 91. Narysuj i opisz typową charakterystykę układu pompowego z częścią statyczną
 92. Narysuj i opisz krzywą uporządkowaną regulacji bloku energetycznego
 93. Narysuj przekrój merydionalny pompy diagonalnej
 94. Narysuj przekrój merydionalny pompy śmigłowej
 95. Narysuj przekrój merydionalny stopnia pompy wielostopniowej
 96. Narysuj schemat topologiczny układu pompowego z regulacją upustową
 97. Narysuj schemat układu pomiarowego pompy
 98. Narysuj sumę równoległą charakterystyk dwóch rurociągów
 99. Narysuj sumę równoległą charakterystyk dwóch pomp
 100. Narysuj sumę równoległą trzech jednakowych pomp
 101. Narysuj sumę równoległą charakterystyk: jedna pompa plus jeden rurociąg
 102. Narysuj sumę równoległą charakterystyk dwóch pomp + char. rurociągu
 103. Narysuj sumę równoległą charakterystyk pompy: bez regulacji i z regulacją obrotów, zaznacz „PP”
 104. Narysuj sumę szeregową charakterystyk dwóch rurociągów
 105. Narysuj sumę szeregową charakterystyk dwóch pomp
 106. Narysuj sumę szeregową charakterystyk: pompy i rurociągu (charakterystykę zastępczą)
 107. Narysuj typową charakterystykę otwartego układu pompowego (zaznacz Hg)
 108. Narysuj wykres bilansu mocy pompy (wykres Sankey’a)
 109. Narysuj wykres bilansu mocy zespołu pompowego (wykres Sankey’a)
 110. Narysuj zarys charakterystyki teoretycznej pompy we współrzędnych H-Q i P-Q
 111. O ile wzrośnie ciepło rozruchu silnika, gdy odkręcimy zasuwę pompy odśrodkowej ?
 112. Opisz czynniki wpływające na przyśpieszenie cieczy w układzie
 113. Podaj i wyjaśnij podstawowe równanie maszyn przepływowych (r. Eulera)
 114. Podaj i zinterpretuj wzór na obliczanie strat liniowych w rurach (Darcy-Weisbacha)
 115. Podaj i zinterpretuj wzór na obliczanie strat miejscowych
 116. Podaj i zinterpretuj wzór na współczynnik strat liniowych Colebrooka-White’a (V strefa)
 117. Podaj metody pozwalające przeliczać charakterystyki pomp na różne lepkości
 118. Podaj podstawowe zależności (wzory) podobieństwa hydrodynamicznego pomp wirowych
 119. Podaj równanie opisujące przyspieszenie cieczy w układzie pompowym
 120. Podaj równanie opisujące rozruch pompy wirowej
 121. Podaj równanie równowagi dynamicznej cieczy w przewodzie za pompą
 122. Podaj sposób oceny regulacji pompy
 123. Podaj trzy podstawowe składniki sprawności pompy wirowej ( + wzór)
 124. Podaj zasadę regulacji prerotacyjnej pompy wirowej
 125. Przelicz wysokość podnoszenia H pompy wirowej na inną prędkości obrotową
 126. Przelicz moment M na wale pompy wirowej na inną prędkości obrotową
 127. Przelicz moc P pompy wirowej na inną prędkości obrotową
 128. Przelicz Q pompy wirowej na inną prędkości obrotową
 129. System odwadniania kopalni głębinowej
 130. Topologia układów głównego odwadniania
 131. W jaki kształt układają się punkty homologiczne charakterystyki przepływu przy zmianie „n”
 132. W jaki sposób określana jest wartość NPSHR pompy
 133. Wyjaśnij zjawisko niedoboru mocy wirnika pompy (poprawka)
 134. Wyznacz przepływ przez każdy z dwóch rurociągów połączonych równolegle (+char. pompy)
 135. Wyznacz punkt pracy układu przy pracy 1,2,3 pomp równolegle
 136. Współczynnik strat liniowych
 137. Z czego wynikają dodatkowe opory mechaniczne w czasie rozruchu pompy
 138. Zasady obliczeń strat ciśnienia – Polska Norma PN-76/M-34034
 139. Zaznacz na wykresie H-Q obszar odpowiadający mocy strat hydraulicznych regulacji dławienieowj
 140. Zaznacz na wykresie H-Q obszar odpowiadający moc strat hydraulicznych regulacji upustowej
 141. Zaznacz obszar reprezentujący moc hydrauliczną na charakterystyce H-Q pompy
 142. Zmiana zużycia jednostkowego energii przy dołączaniu pomp

Jeżeli masz uwagi do treści pytań i odpowiedzi napisz => marek@skowronski.com.pl