Przelicz moment M na wale pompy wirowej na inną prędkości obrotową

Na podstawie teorii podobieństwa, możemy napisać, że moc pomp wirowych jest proporcjonalna do trzeciej potęgi prędkości obrotowej.

P \sim n^3 \cdot d^5

Ponieważ moment, prędkość kątową i prędkość obrotową wiążą zależności:

M = {P \over \omega}

M \sim {P \over n}

możemy także napisać, że:

M \sim n^2 \cdot d^5

Do przeliczania momentu wykorzystujemy wzory:

{M_1 \over M_2} = ({n_1 \over n_2})^2

M_2 = M_1 \cdot ({n_2 \over n_1})^2

Q - wydajność
P - moc
M - moment
n - prędkość obrotowa
d - średnica wirnika

Rys.1. Przeliczanie momentu na wale pomp wirowej zgodnie z wzorami podobieństwa

Przykład 1

n_1=2850, n_2=950, ({n_2 \over n_1})^2=({950 \over 2850})^2=({1 \over 3})^2={1 \over 9} P_1 = 27, P_2=27 \cdot ({950 \over 2850})^2=27 \cdot ({1 \over 3})^2 =27 \cdot {1 \over 9}= 3

 

Przykład 2

n_1=2900, n_2=1450, ({n_2 \over n_1})^2=({1450 \over 2900})^2=({1 \over 2})^2={1 \over 4} P_1 = 8, P_2=8 \cdot ({1450 \over 2900})^2=8 \cdot {1 \over 4} = 2

 

Przykład 3

n_1=950, n_2=2850, ({n_2 \over n_1})^2=({2850 \over 950})^2=3^2=9 P_1 = 3, P_2=3 \cdot ({2850 \over 950})^2=3 \cdot 3^2=3 \cdot 9=27

 

Przykład 4

n_1=1450, n_2=2900, ({n_2 \over n_1})^2=({2900 \over 1450})^2=2^2=4 P_1 = 2, P_2=2 \cdot ({2900 \over 1450})^2=2 \cdot 2^2= \cdot 4= 8

 

Dowolne przeliczanie Q, H, P

PAMIĘTAJ !

  • Moment jest proporcjonalny do drugiej potęgi prędkości obrotowej

Warto sprawdzić: