Sprawność hydrauliczna

SPRAWNOŚĆ HYDRAULICZNA (pompy)

Sprawność hydrauliczna określa stosunek wysokości podnoszenia pompy H do wysokości energii przekazanej przez wirnik do cieczy Hth.

\eta_h={H \over H_{th}}={H \over {H+{\Delta}h}}

Na rys. 1 pokazano przebieg zmian sprawności hydraulicznej pompy w zależności od jej wydajności.

Rys. 1. Sprawność hydrauliczna pompy

Sprawność hydrauliczna ze wzrostem wydajności początkowo zwiększa się (maleją straty uderzenia) , a następnie, po minięciu punktu optymalnego, gwałtownie zmniejsza się (rosną straty przepływu ∼ z kwadratem prędkości). Punkt, przy którym sprawność hydrauliczna pompy osiąga wartość zerową, jest punktem maksymalnej wydajności pompy.

 

Rys. 2. Udział strat hydraulicznych \Delta P_h w bilansie mocy pompy

Moc strat hydraulicznych (wewnątrz pompy) możemy określić ze wzoru:

\Delta P_h=Q_i*\Delta p_h= Q_i*\Delta h*\rho*g

Uwaga: gdy w stratach hydraulicznych dominują straty odprowadzenia wygodniej jest odnieść sprawność hydrauliczną do wydajności pompy Q.

Moc strat hydraulicznych ma istotny udział w bilansie strat pompy.

Qi - przepływ przez wirnik, przepływ wewnętrzny
H - wysokość podnoszenia
Δh - straty hydrauliczne
Hth - teoretyczna wysokość podnoszenia, wysokość energii przekazana przez wirnik
ηh - sprawność hydrauliczna
ΔPh - moc strat hydraulicznych - straty w cieczy
ρ - gęstość przetłaczanej cieczy
g - przyśpieszenie ziemskie

PAMIĘTAJ !

  • Straty hydrauliczne zależą od kształtu kanałów przepływowych pompy
  • Straty hydrauliczne zależą od chropowatości powierzchni
  • Straty hydrauliczne, dla dużych wydajności, rosną z kwadratem