Regulacja prerotacyjna

Regulacja prerotacyjna, stosowana zwykle w dużych pompach diagonalnych,  polega na zmianie kąta napływu cieczy α na łopatki wirnika pompy.

Rys. 1. Przekrój pompy diagonalnej z regulowanym kątem łopatek kierownicy – regulacja prerotacyjna (nq~120)

a – wzrost wysokość podnoszenia, b – nominalna wysokość podnoszenia, c – spadek wysokość podnoszenia

Zmiana kąta napływu α powoduje zmianę składowej obwodowej prędkości bezwzględnej na wlocie cu1. Wpływ tych zmian można oceniać poprzez analizę równania Eulara.

H = {1 \over g}(u_2 \cdot c_{u2} - u_1 \cdot c_{u1})

Dla α<90° cu1 ma wartość ujemną (przeciwną niż kierunek u1, rys.1a) co po podstawieniu do równania Eulera oznacza wzrost wysokości podnoszenia H.

Dla α>90° cu1 ma wartość dodatnią (zgodną z kierunkiem u1, rys.1c) co po podstawieniu do równania Eulera oznacza spadek wysokości podnoszenia H.

nq - wyróżnik szybkobieżności
α - kąt łopatek kierownicy
H - wysokość podnoszenia pompy
g - przyśpieszenie ziemskie
u2 - prędkość obwodowa na wylocie
u1 - prędkość obwodowa na wlocie
cu2 - rzut prędkości bezwzględnej na kierunek prędkości obwodowej obwodowa na wylocie
cu1 - rzut prędkości bezwzględnej na kierunek prędkości obwodowej obwodowa na wlocie

Rys. 2. Przykład charakterystyki pompy regulowanej prerotacyjnie

PAMIĘTAJ !

  • Zmiana kata napływu zmienia składową obwodową
  • Prerotacja zgodna z kierunkiem obrotów wirnika zmniejsza wysokość podnoszenia
  • Prerotacja przeciwna do kierunku obrotów wirnika zwiększa wysokość podnoszenia

Warto sprawdzić: