Obliczenia strat liniowych

OBLICZENIA STRAT LINIOWYCH

wzór Darcy-Weisbacha

Do obliczeń oporów przepływu stosowany jest wzór Henry’go Darcy i Julius’a Weisbach’a. Jako datę ostatecznego sformułowania wzory można przyjąć rok 1858.

\Delta h = {\lambda \cdot {l \over d}} \cdot {v^2 \over 2 \cdot g}   (1)

Δh – spadek wysokości ciśnienia [m]
λ - współczynnik oporów liniowych
l – długość rurociągu
d – średnica wewnętrzna rury
v - średnia prędkość przepływu
g - przyśpieszenie ziemskie

We wzorze D-W średnia prędkość przepływu definiowana jest wzorem:

v = {{4 \cdot Q} \over \pi d^2}   (2)

v - średnia prędkość przepływu
Q – natężenie przepływu, strumień objętości
d – średnica wewnętrzna rury

Wzór D-W odniesiony do natężenia, opisuje równanie:

\Delta h = {\lambda \cdot {l \over d}} \cdot {1 \over 2 \cdot g} \cdot {16 \over \pi^2 \cdot d^4} \cdot Q^2   (3)

Ze przekształconego wzoru wynika, że straty liniowe zależą od średnicy rurociągu w piątej potędze.

PAMIĘTAJ !

  • Jest wiele formuł (wzorów) określających współczynnik strat liniowych λ
  • Wartość współczynnika λ  zależy od liczby Reynoldsa (od prędkości przepływu i lepkości cieczy)
  • Wartość współczynnika λ  zależy od liczby chropowatości względnej

Warto sprawdzić: