Kawitacyjny wyróżnik szybkobieżności

Wyróżnik nss (S) to parametr, który charakteryzuje właściwości kawitacjne wirnika pompy (NPSHR) w zależności od prędkości obrotowej i wydajności optymalnej QBEP.

Uwaga. W literaturze, wyróżnik nss (S), występuje w różnej formie

1. Definicja wg. ISO 17769

n_{ss}={n \cdot \sqrt {Q_{BEP}} \over {NPSHR}^{3 \over 4}}

n - prędkość obrotowa [obr/s]
QBEP - wydajność optymalna [m3/s]
NPSHR - wymagana nadwyżka antykawitacyjna [m]

2. Definicja wg. Gulich J.F.

n_{ss}={n \cdot \sqrt {Q_{BEP}} \over {NPSH3}^{3 \over 4}}

n - prędkość obrotowa [obr/min]
QBEP - wydajność optymalna [m3/s]
NPSH3 - krytyczna nadwyżka antykawitacyjna [m]
u1 - prędkość obwodowa na ssaniu

Rys.1. Wartości nss wg. Gulich J.F. – Centrifugal pumps s.271

3. Definicja wyróżnika wg. Jędral W., Świtalski P.

S={n \cdot \sqrt {Q_{BEP}} \over {NPSH3}^{3 \over 4}}

n - prędkość obrotowa [obr/min]
QBEP - wydajność optymalna [m3/s]
NPSH3 - krytyczna nadwyżka antykawitacyjna [m]

Wartości wyróżnika S wg. Jędral W. – Pompy wirowe

 • S = 120÷160 – typowe pompy odśrodkowe
 • S = 160÷200 – pompy z wirnikami o przestrzennej krzywiźnie
 • S = 200÷300 – pompy zaprojektowana na małe NPSHR
 • S do 2000 – pompy z wirnikiem wstępnym

Wartości wyróżnika S wg. Świtalski P. – Pompy wirowe – sprawność i niezawodnoiść

 • S =140-160 – typowe pompy odśrodkowe z wirnikami o pojedynczej krzywiźnie
 • S =200-220 – pompy o wysokiej jakości
 • S =200 – 250 – pompy z wlotem osiowym o najwyższej jakości
 • S do 300 – pompy zaprojektowana i wykonane specjalnie
 • S powyżej 400 – pompy z wirnikiem wstępnym
 • S ∼ 215 – wartość średnia dla pomp jednostopniowych
 • S ∼ 240 – wartość średnia dla pomp dwustrumieniowych

PAMIĘTAJ !

 • Jeżeli chcesz użyć wartości wyróżnika kawitacyjnego – sprawdź według jakiego wzoru została ona obliczona
 • NPSHR > NPSH3

Warto sprawdzić: