Charakterystyki pompy – BEP

Podstawowe charakterystyki pompy:

  1. Charakterystyka przepływu H (Q), (charakterystyka dławienia, charakterystyka wysokości podnoszenia)
  2. Charakterystyka mocy P(Q), (charakterystyka mocy na wale, charakterystyka zapotrzebowania mocy, charakterystyka mocy pobranej przez silnik – dla pomp monoblokowych)
  3. Charakterystyka sprawności η (Q)
  4. Charakterystyka wymaganej nadwyżki antykawitacyjnej NPSHR(Q)

Rys. 1. Podstawowe charakterystyki pompy

Parametry pompy pracującej z najwyższą sprawnością są:

  • Qopt – optymalna wydajność
  • Hopt – optymalna wysokość podnoszenia
  • Popt – optymalna moc
  • NPSHRopt – optymalna nadwyżka antykawitacyjna

Punkt na charakterystyce przepływu, odpowiadający maksymalnej sprawności QoptHopt, oznaczany jest jako BEP (best efficiency point).

PAMIĘTAJ !

  • BEP – to punkt na charakterystyce przepływu (Qopt, Hopt)
  • BEP odpowiada maksymalnej sprawności

Warto sprawdzić: