Topologia układów głównego odwadniania

Systemy głównego odwadniania kopalni głębinowej możemy podzielić na:

 • odwadnianie jednopoziomowe,
 • odwadnianie wielopoziomowe,
 • odwadnianie pośrednie,
 • odwadnianie bezpośrednie.

Rys. 1. Układy odwadniania jednostopniowego kopalni głębinowej [A.Korczak, J.Rokita]

a - ze ssaniem,
b - z przepompownią wstępną, 
c - z napływem z chodników wodnych,
d - z pompami połączonymi szeregowo w systemie „tandem”

W układach a i d pompy są posadowione powyżej lustra cieczy w zbiorniku dolnym. W takim układzie pompy muszą się charakteryzować dobrymi właściwościami kawitacyjnymi, co zwykle skutkuje stosowaniem pomp o prędkościach obrotowych nie większych niż 1500 obr/min. W układach b i c pompy pracują z napływem, co zwiększa NPSHA układu i umożliwia zastosowanie pomp o gorszych właściwościach kawitacyjnych. W takich układach mogą być stosowane pompy na 3000 obr/min.

Rys. 2. Układy odwadniania wielostopniowego kopalni głębinowej

a - pośredni
b - bezpośredni
c - szeregowy z pompami na różnych poziomach

Wybór sposobu łączenia pompowni w system pompowy głównego odwadniania kopalni zależy od następujących czynników:

 • liczby poziomów, na których kopalnia prowadzi wydobycie,
 • oddalenia miedzy pokładami wydobywczymi,
 • liczby i położenia istniejących układów odwadniania płytszych pokładów,
 • natężenia dopływów na poszczególnych poziomach,
 • nierównomierności dopływów,
 • możliwości retencji wody w chodnikach wodnych.

PAMIĘTAJ !

 • Pompy głównego odwadniania są posadowione na najniższym poziomie kopalni
 • Istnienie kopalni zależy od niezawodności pracy systemu głównego odwadniania

Warto sprawdzić