Zmiana sprawności przy łączeniu szeregowym pomp

ZMIANA SPRAWNOŚCI PRZY ŁĄCZENIU SZEREGOWYM

Rys.1. Współpraca (suma szeregowa) pomp i układu

P1 - pompa pierwsza
P2 - pompa druga
P2 - moc na wale silnika, moc na wale pompy (Pw)
Q1 - wydajność jednej pompy pracującej samodzielnie
Q1+2 - wydajność dwóch współpracujących pomp
H - wysokość podnoszenia
H0 - geometryczna (statyczna) wysokość podnoszenia
H1 - wysokość podnoszenia gdy pracuje jedna pompa
H1+2 - wysokość podnoszenia gdy pracują dwie pompy
pp1 - punkt pracy jednej pompy
pp1+2 - punkt pracy sumy pomp z układem
η 1 - sprawność przy pompie pracującej pojedynczo
η 1(2) - sprawność jednej pompy gdy pracują dwie

PAMIĘTAJ!

  • Wysokość podnoszenia dwóch pomp jest mniejsza niż suma wysokości pomp pracujących pojedynczo H 1+2 < H1+H1
  • Wydajność wybranej pompy zawsze spada gdy do układu dołączamy inną pompę
  • Punkt, na charakterystyce sprawności (czerwonej),  dołączaniu kolejnej pompy przesuwa się w prawo (ku większym wydajnościom)

WARTO SPRAWDZIĆ:

Suma szeregowa pomp