Obliczenia strat miejscowych

OBLICZENIA STRAT MIEJSCOWYCH

Zakładając, że straty lokalne wiążą się z przepływem burzliwym, możemy je uzależnić od kwadratu prędkości przepływu podobnie jak w V strefie przepływu w rurach:

\Delta h = \zeta \cdot {v^2 \over 2 \cdot g}

Δh – spadek wysokości ciśnienia [m]
ζ - współczynnik oporów miejscowych
v - średnia prędkość przepływu (najczęściej za przeszkodą)
g - przyśpieszenie ziemskie

Norma PN-76/M-34034 podaje bardzo dużą liczbę przypadków oporów miejscowych i zależności pozwalających na określenie współczynnika oporów miejscowych.

W odniesieniu do natężenia (strumienia) przepływu opory miejscowe opisuje równanie:

\Delta h = {\zeta \cdot {1 \over 2 \cdot g} \cdot {16 \over \pi^2 \cdot d^4} \cdot Q^2}={m \cdot Q^2}

Δh – spadek wysokości ciśnienia [m],
d – średnica wewnętrzna rury [ m ],
Q - natężenie przepływu, strumień objętości [ m3/s ],
m - rezystancja miejscowa [ s/m2 ].

Warto sprawdzić: