Uruchamianie pompy odśrodkowej

Określenie „pompa odśrodkowa” odnosi się do wirnika pompy w którym dominuje przepływ promieniowy „od środka”. Często także wirniki i pompy tego typu nazywa są „promieniowymi”. Wyróżnik szybkobieżbości nq wirników takich pomp wynosi od 10 a 30.

Pompami odśrodkowymi mogą być zarówno pomp jednostopniowe jak i pompy wielostopniowych, jak to pokazano na rys. 1 i 2.

 

Rys. 1. Jednostopniowa pompa odśrodkowa

Rys. 2. Wielostopniowa pompa odśrodkowa

Cechą charakterystyczną pomp odśrodkowych jest rosnąca z wydajnością charakterystyki mocy, patrz rys. 3.

Rys. 3. Charakterystyki energetyczne pompy odśrodkowej

Typowa procedura załączania pompy odśrodkowej

 1. Sprawdź czy zasuwa na tłoczeniu jest zamknięta
 2. Sprawdź czy zasuwa na ssaniu jest otwarta
 3. Odpowietrz pompę
 4. Włącz zasilanie pompy
 5. Zaczekaj aż pompa osiągnie maksymalne obroty
 6. Otwórz zasuwę na tłoczeniu

Rys. 4. Przebieg rozruchu i wyłączania pompy

Przed rozruchem, parametry pompy (wysokość podnoszenia i moc) opisuje punkt A na rys.4. Wykonujemy punkty – 1 do 3 procedury uruchamiania. Następnie włączamy zasilanie pompy, punkt – 4. Obroty pompy rosną do prędkości maksymalnej a parametry pompy przemieszczają się, przy zerowej wydajności, do punktu B. Po ustabilizowaniu prędkości obrotowej – punkt 5, otwieramy zasuwę, punkt – 6. Wraz z otwieraniem zasuwy na tłoczeniu, punty pracy przemieszcza się z C, D, E, F do G. Rośnie wydajność i moc pompy. Procedura kończy się pełnym otwarciem zasuwy.

Typowa procedura wyłączania pompy odśrodkowej

 1. Zamknij zasuwę na tłoczeniu
 2. Wyłącz zasilanie pompy

 

Zjawiska które trzeba wziąć pod uwagę przy odstępowaniu od procedury standardowej.

 1. Ciepło wydzielane w silniku podczas rozruchu

Różnica między ilością ciepła wydzielanego podczas rozruchu przy zamkniętej i otwartej zasuwie na tłoczeniu jest niewielka i wynosi kilkanaście procent.

Rys. 5. Prąd silnika podczas rozruchu pompy odśrodkowej przy zamkniętej i otwartej zasuwie

Z tego punktu widzenia, po wnikliwej analizie, jest dopuszczalne uruchomienie pompy przy otwartej zasuwie.

Rozruch pompy, niezależnie czy jest prowadzony przy zamkniętej czy otwartej zasuwie, zawsze generuje duże ilości ciepła. W układach w których sterowanie wydajnością układu realizowane jest przez załączanie i wyłączanie pomp, np. w przepompowniach i tłoczniach ścieków, należy sprawdzić dopuszczalną liczbę włączeń na godzinę określoną przez producenta pompy.

 

2. Limit mocy silnika

Rys. 6. Ograniczenie wydajności pompy wynikające z limitu mocy silnika

Moce silników napędowych niektórych pomp odśrodkowych są dopasowane do przewidywanych parametrów pracy w układzie, jak to pokazano na rys. 6.

Uruchomienie takiej pompy „baz obciążenia” – bez podłączenia do układu lub zdławienia przepływu zsuwą na tłoczeniu, może doprowadzić do przekroczenia limitu mocy silnika. W takim przypadku powinny zadziałać zabezpieczenia elektryczne, jeżeli nie, doprowadzi to do awarii pompy.

 

3. Obciążenie sieci elektrycznej

Podczas rozruchu pompy prąd silnika wzrasta ok. 8 krotnie w stosunku do poboru prądu przy obciążeniu nominalnym (niezależnie czy zasuwa jest otwarta czy zamknięta).

Rys. 7. Zmiana prądu silnika w zależności od prędkości obrotowej

W przypadku długich i „cienkich” przewodów zasilających powoduje to spadek napięcia zasilania i wydłużenie czasu rozruchu.

Dla ograniczenia prądu rozruchowego można stosować układy elektryczne: łagodnego startu (softstart), gwiazda-trójkąt lub układy z autotransformatorem rozruchowym. Można także do tego celu wykorzystać przemiennik częstotliwości.

 

4. Wypełnianie rurociągu tłocznego

Uruchomienie pompy, przy otwartej zasuwie lub „”na klapę (zwrotną), w układzie w którym rurociąg tłoczny nie jest w całkowicie wypełniony cieczą jest równoznaczne z uruchomieniem pompy „bez obciążenia”.

W takim przypadku mogą wystąpić:

 • trudne do przewidzenia zjawiska falowe
 • przekroczenie maksymalnej wydajności
 • przekroczenie mocy silnika (limit mocy silnika)
 • kawitacja spowodowana nadmiernym wzrostem strat na ssaniu.

 

5. Zjawiska falowe w rurociągu tłocznym

Uruchomienie pompy, przy otwartej zasuwie lub „”na klapę (zwrotną), w układzie w którym rurociąg tłoczny jest bardzo długi jest zbliżone do uruchomieniem pompy „bez obciążenia”. W pierwszej fazie, do czasu przejścia fali ciśnienia do końca rurociągu i z powrotem, ciśnienie tłoczenia pompy będzie znacznie niższe niż ciśnienie w stabilnych warunkach pracy. Może wystąpić przekroczenie wydajności mocy i kawitacja jak to opisano w poprzednim punkcie

W rurociągu tłocznym może wystąpić także uderzenie hydrauliczne.

 

6. Przejście przez prędkość krytyczną

W pompach wielostopniowych możemy się spotkać z konstrukcjami nadkrytycznymi (relatywnie cienki wał pompy). W tym przypadku należy od producenta uzyskać informacje o wartości pierwszej krytycznej prędkości obrotowej ncrI i wymaganej procedurze rozruchu. Należy unikać pracy pompy w pobliżu prędkości krytycznej oraz ich wielokrotności 1/4, 1/3, 1/2, 1, 2, 3 np. 1,2·ncrI<n<0,7·ncrII.

 

PAMIĘTAJ !

 • Pompę odśrodkową (jednostopniową, wielostopniową) uruchamiamy przy zamkniętej zasuwie.
 • Powietrze (gaz) w pompie obniża jej ciśnienie w stosunku: ρc/ρg – gęstość cieczy / gęstość gazu. Dla wody i powietrza to ok. 1000/1.
 • Powietrze (gaz) w rurociągu ssawnym lub jego nieszczelność powoduje, że wirnik pompy, po uruchomieniu, zostanie wypełniony gazem, co objawia się gwałtownym spadkiem ciśnienie tłoczenia
 • Powietrze w rurociągu tłocznym nie stanowi „dodatkowego oporu” dla pompy, wręcz przeciwnie – obniża ciśnienie tłoczenia
 • Przy podciśnieniu w pompie, powietrze może się dostawać do wnętrza przez uszczelnienie wału

Warto sprawdzić: