Pompa stałej mocy

Pompa stałej mocy jest stosowana w modelach obliczeniowych układów, do wstępnego wyznaczania parametrów pracy pomp rzeczywistych. Pompa ta jest abstrakcyjnym urządzeniem o charakterystyce przepływu w kształcie hiperboli.

Q \cdot p = Q \cdot H \cdot \rho \cdot g = P_h = const

Q - wydajność pompy
H - wysokość podnoszenia pompy
ρ - gęstość przetłaczanej cieczy
g - przyśpieszenie ziemskie
P - moc pompy
Ph - moc hydrauliczna pompy

Rys. 1. Charakterystyki przepływu „pompy” stałej mocy

Niezależnie od wydajności pompa ta ma stałą moc hydrauliczną Ph. Umieszczenie takiej pompy w modelu układu, np. w HydroNet, i obliczenie parametrów jego pracy, pozwala automatycznie określić, jaką wydajność i jaką wysokość podnoszenia powinna mieć rzeczywista pompa, zainstalowana w układzie.

Rys. 2. Współpraca pompy stałej mocy z dowolnym układem

W początkowej fazie obliczeń, gdy mogą wystąpić błędy w modelu, układ pompowy z pompami stałej mocy zawsze będzie miał rozwiązanie, patrz rys. 2, czyli pompa zawsze będzie „pracowała”. Obiekt ten jest zatem przydatny w diagnostyce modelu obliczeniowego, gdyż układ z tymi pompami jest odporny na wszelkie błędy obliczeniowe.

PAMIĘTAJ !

  • Pompy stałej mocy nie są obiektami fizycznymi
  • W pompie stałej mocy deklarowana jest jej moc hydrauliczna Ph
  • Układ z pompą stałej mocy zawsze ma rozwiązanie

Warto sprawdzić: