Graf kotła CO

Jak opisać właściwości przepływowe kotła?

Rys. 1. Graf kotła CO, termoelement TEij

a – widok, b – schemat, c – graf termoelementu

Jeżeli przyjrzymy się kotłowi CO to okaże się, że pod względem hydraulicznym, ma wlot – węzeł początkowy i i wylot – węzeł końcowy j, połączone wężownicą (kanałami). Tak więc kocioł reprezentuje krawędź grafu skierowanego, o wierzchołkach i-j. Opory przepływu przez kocioł opisuje funkcja przepływu hij.

Rys. 2. Charakterystyka przepływowa kotła CO

Ciepło do kotła przekazywane jest z procesu spalania, tak jak to pokazano na rys. 1a. Ilość przekazywanego ciepła określa moc cieplna kotła Pcij, a przyrost temperatury między węzłami określa funkcja temperatury tij.

Tak więc kocioł CO możemy potraktować jako graf elementu cieplnego –  „termoelement” o określonej mocy.

TEij - termoelement o węzłach ij
Qij - przepływ przez termoelement
hij - straty hydrauliczne, funkcja przepływu termoelementu
Pcij - moc cieplna termoelementu
tij - funkcja temperatury

PAMIĘTAJ !

  • Kocioł pod względem hydraulicznym jest elementem przepływowym
  • Kocioł pod względem cieplnym jest przepływowym elementem cieplnym – termoelementem

Warto sprawdzić: