System odwadniania kopalni głębinowej

W kopalni głębinowej współdziałają ze sobą następujące systemy pompowe:

 1. System odwadniania poziomego
  • Pompownie przodkowe
  • Pompownie lokalne
  • Pompownie rejonowe
 2. System odwadniania głównego (pionowego)
  • Pompownie główne
 3. System wody technologicznej i przeciwpożarowej
 4. System centralnej klimatyzacji

Na rys. 1 przedstawiono system odwadniania poziomego i głównego.

Rys. 1. System odwadniania kopalni głębinowej [PS, MS]
A – szyb, B – przygotowanie mieszanin do lokowania, C – zakład przeróbczy,
D – wentylator główny, E – podsadzkownia, F – rząpie szybowe, G – komora pomp głównego odwadniania, H – przodek, J – zbiornik wodny przelewowy.

1 – pompa odwadniania głównego, 
2 – pompa odwadniania oddziałowego, 
3 – pompa przodkowa, 
4 – pompa odwadniania rząpi, 
5 – pompa szlamowa, 
6 – pompa podsadzkowa, 
7 – pompa hydrotransportu mieszanin, 
8 – pompa wody do podsadzki, 
9 – pompa płuczkowa, flotacyjna, 
10 – pompa mułu węglowego, 
11 – pompa hydrotransportu miału, 
12 – pompa hydrotransportu węgla

Woda wypływająca z górotworu, wraz z wodą technologiczna używaną np. w procesie wiercenia otworów, gromadzi się w rząpiach pompowni przodkowych. Są to małe pompownie, zlokalizowane w wyrobisku górniczym, w pobliżu pół eksploatacyjnych. Każde pole eksploatacyjne posiada przynajmniej jedną pompownię przodkową.

Woda z pompowni przodkowych transportowana jest do pompowni lokalnych, budowanych przy głównych chodnikach. Pompownie lokalne posiadają niewielkie osadniki, w których następuje gromadzenie i wstępne oczyszczenie wody z cząstek stałych w wyniku sedymentacji.

Pompownie rejonowe, zbierające wodę z pompowni lokalnych z danego rejonu górniczego. Posiadają one osadniki i chodniki pojemnościowe, zapewniające odpowiednią retencję i sedymentację wody.

Ostatnim etapem procesu odwodnienia są pompownie główne, zlokalizowane przy szybach. Ich zadaniem jest gromadzenie i odpompowanie wody z całej kopalni. Ich zbiorniki posiadają retencję, pozwalającą na: gromadzenie wody, dokładne jej oczyszczenie i odpompowanie dobowego dopływu.

PAMIĘTAJ !

 • W kopalni funkcjonuje wiele systemów pompowych
 • Systemy pompowe kopalni zwykle składają się z wielu układów pompowych
 • W układach pompowych w kopalni może być (i zwykle jest) zainstalowanie wiele pomp

Warto sprawdzić