Moment rozruchowy silnika

Parametry energetyczne silnika elektrycznego dla różnych prędkości obrotowych, przy określonym stałym napięciu zasilania UN, są opisane przez:

  • charakterystykę momentu M = f(ω) – wyjściową charakterystykę mechaniczną na wale
  • charakterystyką prądu I = f(ω) – wejściową charakterystykę elektryczną

Informacje źródłowe o przebiegu krzywych, odnoszących się do rzeczywiście produkowanych silników, podawane są jako wartości względne M/MN i I/IN w funkcji prędkości względnej n/nN. Przykład takich krzywych pokazano na rys. 1.

Rys. 1. Charakterystyki silnika elektrycznego klatkowego o mocy 900 kW (dSh450H2F)

Rzeczywisty przebieg krzywej momentu i prądu, wyznaczony w oparciu o parametry nominalne silnika i napięcie zasilania, przedstawiają wzory:

M=M_N \cdot \big( {M \over M_N} \big) \cdot \big({ U \over U_N} \big)^2

I=I_N \cdot \big( {I \over I_N} \big) \cdot \big({ U \over U_N} \big)

M - moment na wale silnika [ Nm ]
MN - moment nominalny silnika [ Nm ]
M/MN - moment względny silnika
I - prąd silnika [ A ]
IN - prąd nominalny silnika [ A ]
I/In - prąd względny silnika
U - napięcie zasilania [ V ]
UN - napięcie nominalne [ V ]