Prawo Kirchhoffa II

DRUGIE PRAWO KIRCHHOFFA

(Reguła pierścieni)

Drugie prawo Kirchhoffa (reguła pierścieni) stanowi, że w pierścieniu, algebraiczna suma różnic wysokości ciśnienia, na końcach przewodów (gałęzi), jest równa zeru.

Regułę pierścieni można wyjaśnić na przykładzie pojedynczego oczka z trzema węzłami.

Konwencja zapisy zakłada, że dopływ do węzła jest dodatni i spadki ciśnienia liczone są w jedną stronę (w przykładzie zgodnie z kierunkiem obrotu wskazówek zegara)

Q1 - dopływ do węzła 1
Q2 - dopływ do węzła 2
Q3 - dopływ do węzła 3
H1 - wysokość ciśnienia w węźle 1
H2 - wysokość ciśnienia w węźle 2
H3 - wysokość ciśnienia w węźle 4
Δh12 = H1-H2 - różnica wysokości ciśnienia między węzłami 1 i 2
Δh23 = H2-H3 - różnica wysokości ciśnienia między węzłami 2 i 3
Δh31 = H3-H1 - różnica wysokości ciśnienia między węzłami 3 i 1

PAMIĘTAJ !

  • W węźle (w punkcie) może być tylko jedno ciśnienie, równe dla wszystkich końców podłączonych gałęzi
  • Przynajmniej jeden z dopływów musi mieć inny znak niż pozostałe (Pierwsze prawo Kirchhoffa)
  • Przynajmniej jeden ze spadków ciśnienia  Δhij musi mieć inny znak niż pozostałe (w prezentowanym przykładzie: Δh12<0,  Δh23>0, Δh31>0)

 

WARTO SPRAWDZIĆ: