LCC

Koszt cyklu pracy (eksploatacji) pompy LCC (Live Cycle Cost) jest stosowany jako globalne kryterium oceny doboru pompy do układu. LCC jest sumą kosztów ponoszonych w ustalonym okresie eksploatacji (zwykle 20 lat).

Podstawowe składnikami LCC:

  • Kpo – początkowy – zakupy (pompa, napęd, rurociągi, usługi pomocnicze)
  • Kin – instalacji i uruchomienia (wraz ze szkoleniami)
  • Ke – energii (zużycia energii przez napęd i urządzenia pomocnicze)
  • Ko – operacyjne (normalna praca nadzoru systemu),
  • Km – konserwacji i napraw (naprawy, serwis, części zamienne)
  • Ks – strat produkcyjnych
  • Kenv – środowiskowe (zanieczyszczenie cieczą z pompy i urządzeń pomocniczych)
  • Kd – likwidacji i utylizacji (w tym przywrócenie stanu lokalnego środowiska i usunięcie urządzeń pomocniczych)

Rys.1. Zmiana kosztów w cyklu życia pompy w układzie

Składniki LCC należy obliczać jako koszty zdyskontowane ze wzoru:

K_{zd} = {K_n \over {(1-r)}^n}

Kzd - koszt zdyskontowany na chwilę obecną
Kn - koszt poniesiony po n latach
r - roczna stopa dyskontowa
n - liczba lat

Koszt zdyskontowany jest odwrotnością procentu składanego. W dokładnych obliczeniach należy także uwzględnić wpływ inflacji.

LCC z uwzględnieniu zmian wartości pieniądza obliczamy ze wzoru:

LCC = K_{po} + K_{in} + K_{e, zd} + K_{o, zd} + K_{m, zd} + K_{s, zd} + K_{env, zd} + K_{d, zd}

Przykład wyznaczania LCC dla dwóch pomp, z uwzględnieniem kosztów zdyskontowanych, przedstawiono w tab. 1.

Tab. 1. LCC pomp dla okresu 10 lat przy stopie dyskontowej r=0,1 (10%)

Lata
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pompa 1
Kpo 80,0
Kin 40,0
Ke 15,0 16,0 17,0 15,0 16,0 17,0 15,0 16,0 17,0 15,0
Ko 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Km 3,0 3,0 8,0 3,0 3,0 10,0 3,0 3,0 12,0 3,0
Ks 50,0 50,0 50,0
Kenv 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0
Kd 20,0
Sum 120 29,0 30,0 87,0 29,0 30,0 89,0 29,0 30,0 91,0 49,0
Kzd 120 26,4 24,8 65,4 19,8 18,6 50,2 14,9 14,0 38,6 18,9
LCC1 411,6
Pompa 2
Kpo 70,0
Kin 40,0
Ke 16,0 17,0 18,0 16,0 17,0 18,0 16,0 17,0 18,0 16,0
Ko 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Km 5,0 5,0 12,0 5,0 5,0 14,0 5,0 5,0 16,0 5,0
Ks 50,0 50,0 50,0
Kenv 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0
Kd 20,0
Sum 110 32,0 33,0 92,0 32,0 33,0 94,0 32,0 33,0 96,0 52,0
Kzd 110 29,1 27,3 69,1 21,9 20,5 53,1 16,4 15,4 40,7 20,0
LCC2 423,5

Z omawianego przykładu obliczeń LCC wynika, że Pompa 1 jest „tańsza”, mino wyższej ceny zakupu.

Wybór pompy najtańszej (najniższy składnik Kpo) okazuje się często rozwiązaniem droższym.

 

PAMIĘTAJ !

  • Składniki Kosztów LCC powinny być zdyskontowane
  • Jeżeli kupujesz na kredyt – koszty obsługi zadłużenia należy uwzględnić z kalkulacji LCC

Warto sprawdzić: