NPSHR

DEFINICJA (HI NY)

Wymagana nadwyżka antykawitacyjna pompy NPSHR (Net Positive Suction Head Required) pompy – jest minimalną wartością  NPSH (NPSHA układu)  określoną przez producenta lub dostawcę pompy dla osiągnięcia wymaganych parametrów pompy (H, Pη, żywotność) przy określonej: wydajności Q i prędkości obrotowej n pompy oraz rodzaju cieczy pompowanej.

Wymagana nadwyżka antykawitacyjna jest zwykle podawane przez producenta w postaci charakterystyki NPSHR(Q).

Rys. 1. Charakterystyka NPSHR, NPSH3 pompy

Podstawą wyznaczenia wymaganej nadwyżki NPSHR jest krytyczna nadwyżka antykawitacyjna NPSH3 oraz margines NPSH S .

NPSHR = NPSH3 + S

Wartość marginesu NPSH S jest określana przez producenta na podstawie: procedury wewnętrznej, procedury udostępnionej w opisie produktu lub wskazanej procedury standardowej.

W wartość S może się zmieniać w zależności od parametrów pracy pompy. W bardzo wyjątkowych przypadkach na wartość S może także mieć wpływ rodzaju cieczy.

NPSHR - wymagana nadwyżka antykawitacyjna pompy
NPSHA - dostepna nadwyżka antykawitacyjna układu
S - margines NPSH

Stosunek NPSHR/NPSH3 można oszacować na podstawie wykresu rys.2.

Rys. 2. Stosunek NPSHR / NPSH3 w punkcie optymalnym wg. Sulzer Pumps – Centrifugal Pump Handbook 2010

Dla pomp wyporowych wymagania kawitacyjne są określone przez wartość ciśnienia absolutnego NPIPR (Net Positive Inlet Pressure Required)

PAMIĘTAJ !

  • NPSHR jest właściwością (stałym parametrem) pompy
  • NPSHR jest zawsze większe niż NPSH3
  • Określenie wartości NPSHR jest obowiązkiem producenta
  • Jeżeli producent określa NPSH3 i przenosi na projektanta/użytkownika zadanie wyznaczenia marginesu S i NPSHR, powinien wskazać/udostępnić procedurę wyznaczania tych parametrów
  • NPSHR  – NIE zależy od ciśnienia prężności par a zatem także od temperatury cieczy

Warto sprawdzić