Graf CO

Jak patrzeć na układ CO?

Ciepło, do układu CO, jest dostarczane w kotle K, a oddawane w pomieszczeniach przez grzejniki G.  Transport ciepła, między kotłem a grzejnikami, z wykorzystaniem czynnika grzewczego (najczęściej wody), odbywa się rurociągami zasilającymi Rz i rurociągami powrotnymi Rp. Cyrkulacja cieczy wymuszana jest pompą obiegową P.

Każdy z elementów przepływowych układu, a w szczególności kocioł i kaloryfery mają: wlot, wylot i coś między nimi. Elementy te mogą być na schemacie topologicznym reprezentowane przez graf w którym węzły: początkowy i końcowy odpowiadają wlotowi i wylotowi, a krawędź grafu (połączenie między nimi) reprezentuje to coś w środku – element. Do połączenie przypisana jest funkcja (zwykle parabola) która opisuje straty hydrauliczne w zależności od przepływu .

Rys 1. Schemat układu CO

K - kocioł
P - pompa
Zb - zbiornik
G1, G2, G3 - grzejnik
Rz1, Rz2, Rz3, Rz4 - rurociąg zasilający
Rp1, Rp2, Rp3 - rurociąg powrotny
Hzs - geometryczna wysokość ssania
Hzt - geometryczna wysokość tłoczenia
Hg - geometryczna wysokość podnoszenia

PAMIĘTAJ !

  • W każdym układzie jest (przynajmniej jeden) zbiornik który ustala ciśnienie
  • Każdy kocioł, kaloryfer czy rurociąg ma dwa końce, początek i koniec więc jest grafem skierowanym
  • Układ CO jest układem zamkniętym
  • Geometryczna wysokość układów zamkniętych (układu CO) wynosi Hg=0

Warto sprawdzić: