Literatura

 1. Czetwertyński E., Utrysko B. – Hydraulika i hydromechanika, PWN 1969
 2. Florjancic D. – Troubleshooting. Handbook for Centrifugal Pumps. Turboinstitut Ljubljana, 2008
 3. Grabarczyk Cz. – Przepływ cieczy w przewodach. Metody obliczeniowe, Envirotech, Poznań 1997
 4. Gulich J. F. – Centrifugal pumps, Springer,  Berlin 2010
 5. Jackowski K. Jankowski Z. Jędtal W. – Układy pompowe, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1992
 6. Jędral W. – Pompy wirowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014
 7. Korczak A. Pakuła G. – Dynamika układów pompowych, Politechnika Śląska, Skrypty uczelniane, Gliwice 1993.
 8. Korczak A. Rokita J. – Pompy i układy pompowe – obliczenia i projektowanie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1998
 9. KSB – Centrifugal Pump Lexicon, 1990
 10. Łazarkiewicz Sz. Troskolański A.T., Nowoczesne kierunki w konstrukcji pomp wirowych , WNT, 1966.
 11. Mazanek E. – Przykłady obliczeniowe z podstaw konstrukcji maszyn
 12. Misiewicz W., Misiewicz A. – Napędy regulowane w układach pompowych źródeł ciepła, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Warszawa 2008
 13. Polska Norma – PN-76 M-34034 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia
 14. REA – Poradnik mechanika, REA 2018
 15. Rossman L.A. – EPANET 2 Users Manual, EPA/600/R-00/057, Cincinnati 2000
 16. Rozporządzenie KE 641/2009 z dnia 22 lipca 2009 (EEI)
 17. Rozporządzenie KE 547/2012 z dnia 29 grudnia 2012 (MEI)
 18. Pakuła G. Strączyński M. – Podręcznik eksploatacji pomp w górnictwie, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2013.
 19. Skowroński M. – Układy pompowe, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009
 20. Skowroński M. – Obliczenia hydrauliczne i cieplne układów pompowych, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2015
 21. Sobota J. – Hydraulika, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 1994
 22. Stepanoff A.J. – Centrifugal and Axial Flow Pumps, J.Wily, New York 1957
 23. Stępniewski M. – Pompy, WNT, Warszawa 1985
 24. Strączyński M. Pakuła G. Urbański P. Solecki J. Podręcznik eksploatacji pomp w wodociągach i kanalizacji, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2008.
 25. Stryczek S. – Napęd hydrostatyczny, WNT, Warszawa 1990
 26. Sulzer Pumps – Centrifugal Pump Handbook, 2010
 27. Świtalski P. Skowroński M. – Pompy wirowe, sprawność i niezawodność, CEDOS, Wrocław 2019
 28. Troskolański A.T., Hydromechanika, WNT, Warszawa 1967
 29. Troskolański A.T. Łazarkiewicz Sz., Pompy wirowe, WNT, Warszawa 1973

NORMY

 1. Polska Norma – PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia
 2. PN-EN ISO 9906:2012 – Pompy wirowe – Badania odbiorcze parametrów hydraulicznych
 3. EN ISO 17769-1:2012 – General terms, definitions, quantities, letter symbols and units
 4. EN ISO 17769-2:2012 – General terms, definitions, quantities, letter symbols and units
 5. PN-EN 60300-3-3:2017-07 – Zarządzanie niezawodnością — Część 3-3: Przewodnik zastosowań — Szacowanie kosztu cyklu życia