Moc hydrauliczna

Ile „kosztują” straty? Ile mocy można „zarobić” na mocy hydraulicznej?


Rys.1. Moc strat w rurociągu

P = Q \cdot p  (1)

P - moc strat w rurociągu
Q - przepływ
p - ciśnienie (tak naprawdę Δp - różnica ciśnienia ma początku i na końcu)

Przypadki zastosowań:

 • rury
 • węże, wężownice
 • wyodrębnione części układu z pojedynczym wlotem i wylotem

Oblicz moc strat pojedynczego rurociągu 


Rys.2. Moc strat zaworu

P = Q \cdot p  (2)

P - moc strat w zaworze
Q - przepływ
p - ciśnienie (Δp, różnica ciśnienia przed i za zaworem)

Przypadki zastosowań:

 • zawory, zasuwy, kurki
 • kolana, trójniki
 • kryzy, zwężenia, rozszerzenia
 • kaloryfery, kotły, wymienniki

Rys.3. Moc hydrauliczna pompy

P = Q \cdot p  (3)

P - moc "dostarczana" do układu
Q - przepływ
p - ciśnienie (Δp, różnica ciśnienia za i przed pompą)

Rys.4. Moc spływu między zbiornikami

Rys.5. Straty przepływu równe różnicy poziomów

P = Q \cdot H \cdot \rho \cdot g  (4)

P - moc spływu między zbiornikami
Q - przepływ
H - spad (ΔH, różnica rzędnych lustra górnego i dolnego)
ρ - gęstość cieczy
g - przyśpieszenie ziemskie

Przypadki zastosowań:

 • spływ między zbiornikami
 • elektrownie, elektrownie szczytowo-pompowe

Rys.5. Moc podnoszenia statycznego układu pompowego

P = Q \cdot H \cdot \rho \cdot g  (5)

Uwaga! W równaniu 5 pominięto straty w rurociągów.

P - moc hydrauliczna podnoszenia statycznego
Q - wydajność pompy
H - geometryczna wysokość podnoszenia (ΔH, różnica rzędnych lustra górnego i dolnego)
ρ - gęstość cieczy
g - przyśpieszenie ziemskie

Przypadki zastosowań:

 • układy pompowe
 • elektrownie szczytowo-pompowe

Rys.6. Moc strat wypływu grawitacyjnego ze zbiornika

Wypływ

Q = \mu \cdot A \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot H}  (6)

Na podstawie wzorów 4 i 6 moc wypływu określa wzór 7.

P = Q\cdot H \cdot \rho \cdot g = \mu \cdot A \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot H} \cdot H \cdot \rho \cdot g  (7)

Przyjmuję średni współczynnik wypływu wg. Hydraulika J.Sobota.

\mu = 0,65  (8)

Ostatecznie dla otworu kołowego o średnicy d moc wypływu określa wzór 9.

P = 0,65 \cdot \sqrt{2} \cdot {\pi \cdot d^2 \over 4} \cdot H^{3 \over 2} \cdot g^{3 \over 2} \cdot \rho  (9)

P - moc hydrauliczna wypływu
Q - wypływ
H - wysokość (ΔH, różnica rzędnych lustra i otworu)
d - średnica otworu
μ - współczynnik wydatku
ρ - gęstość cieczy
g - przyśpieszenie ziemskie

Przypadki zastosowań:

 • wypływ przez otwory
 • przecieki

Rys.7. Moc wypływu pod ciśnieniem

Wypływ z otworu

Q = \mu \cdot A \cdot \sqrt{2 \cdot p \over \rho}  (10)

Przyjmuję współczynnik wypływu dla dużych otworów wg. Hydraulika J.Sobota.

\mu = 0,7  (11)

Ostatecznie na podstawie wzorów 1, 10 i 11 dla otworu kołowego o średnicy d moc wypływu określa wzór 12.

P = 0,7 \cdot {\pi \cdot d^2 \over 4} \cdot \sqrt{2 \cdot p \over \rho} \cdot p  (12)

P - moc hydrauliczna wypływu
Q - wypływ
p - ciśnienie
d - średnica otworu
μ - współczynnik wydatku
ρ - gęstość cieczy
g - przyśpieszenie ziemskie

Przypadki zastosowań:

 • wypływ z rury
 • wypływ z zaworu czerpalnego,
 • wypływ z kranu (np. do wanny)

Rys.8. Moc wypływu swobodny nad powierzchnią

Prędkość rzeczywista w kierunku poziomym v określa wzór 13.

v = {L \over t}   (13)

Przyśpieszenie w kierunku pionowym g określa wzór 14.

g = {2 \cdot H \over t^2}  (14)

Na podstawie wzorów 13 i 14 po wyrugowaniu czasu t prędkość cieczy v określa wzór 15.

v = {\sqrt{g \over 2} \cdot {L \over \sqrt{H}}}  (15)

Przepływ dla otworu kołowego o średnicy d określa wzór 16.

Q = {\pi \cdot d^2 \over 4} \cdot {\sqrt{g \over 2} \cdot {L \over \sqrt{H}}}  (16)

Ostatecznie na podstawie wzorów 4 i 16 moc wypływu określa wzór 17.

P = {\pi \cdot d^2 \over 4 \cdot \sqrt{2}} \cdot L \cdot \sqrt{H} \cdot \rho \cdot g^{3 \over 2}  (17)

P - moc hydrauliczna wypływu
Q - wypływ
L - zasięg strumienia
H - wysokość nad poziom odniesienia
d - średnica strumienia
v - prędkość cieczy (prędkość średnia)
t - czas przemieszczania się cieczy między wylotem a poziomem odniesienia
ρ - gęstość cieczy
g - przyśpieszenie ziemskie

Przypadki zastosowań:

 • sikawka
 • wypływ z rury
 • wypływ ze zbiornika

Rys.9. Moc przelewu nieztopionego (prostokątnego)

Na podstawie wzoru 6 przepływ przez przelew opisuje równanie 18.

Q = \mu \cdot h \cdot b \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h}  (18)

Przyjmuję współczynnik wypływu dla typowego przelewu prostokątnego wg. Hydraulika J.Sobota.

\mu = 0,49  (19)

Ostatecznie na podstawie wzorów 4, 18 i 19 moc przelewu określa wzór 20.

P = 0,49 \cdot \sqrt{2} \cdot b \cdot g^{3 \over 2} \cdot h^{3 \over 2} \cdot H \cdot \rho  (20)

P - moc hydrauliczna przelewu niezatopionego
Q - przepływ
h - wysokość nad progiem
H - wysokość nad lustrem dolnej wody
b - szerokość przelewu
ρ - gęstość cieczy
g - przyśpieszenie ziemskie

Przypadki zastosowań:

 • jazy, zastawki
 • wypływy z pompowni
 • wypływy z elektrowni

Rys.10. Kinetyczna moc przepływu

Na podstawie wzoru Toroczellego wysokość energii kinetycznej przepływu opisuje wzór 21.

H = {v^2 \over 2 \cdot g}  (21)

Na podstawie równania ciągłości przepływ Q opisuje równanie 22.

Q = A \cdot v = {\pi \cdot d^2 \over 4} \cdot v  (22)

Ostatecznie na podstawie wzorów 4, 21 i 22 moc kinetyczną przepływu określa wzór 23.

P = {\pi \cdot d^2 \over 8} \cdot v^3 \cdot \rho  (23)

P - moc kinetyczna przelewu
v - prędkość
Q - przepływ
H - wysokość energii kinetycznej, wysokość energii prędkości
ρ - gęstość cieczy

Przypadki zastosowań:

 • turbiny hydrokinetyczne
 • wiatraki

PAMIĘTAJ

 • Moc P razy czas t to energia E, a energia E razy cena jednostkowa energii cj (np. 60gr/kWh) to zysk albo strata,    P \cdot t \cdot c_j = zysk/strata
 • Przy szacowaniu strat dolicz sprawność pompy i silnika
 • Przy szacowaniu zysków odlicz sprawność turbiny i generatora
 • Opisane przypadki obliczeń mocy hydraulicznej zostały opracowane do szacowania zasobów energetycznych i budowy podręcznego Kalkulatora Mocy
 • Błąd oszacowania mocy może wynosić kilka lub nawet kilkanaście procent
 • Aby zwiększyć dokładność – sprawdź wartości współczynników wydatku

WARTO SPRAWDZIĆ: