Sprawność pompy

SPRAWNOŚĆ POMPY

Rys. 1. Bilans mocy i sprawność pompy

Pw - moc mechaniczna
Ph - moc hydrauliczna
ΔPm - moc strat mechanicznych (w łożyskach i uszczelnieniach)
ΔPfr - moc strat tarcia tarcz wirujących
ΔPh - moc strat hydraulicznych - straty w cieczy
ΔPV - moc strat volumetrycznych - przecieki przez uszczelnienia wewnętrzne
ΔPp - suma mocy strat w pompie
H - wysokość podnoszenia
p - ciśnienie
ρ - gęstość
g - przyspieszenie ziemskie

Sprawność pompy to stosunek hydraulicznej mocy wyjściowej Ph do mechanicznej mocy wejściowej Pw ,wzór (1).

\eta={P_h \over P_w}   (1)

Moc hydrauliczna jest opisana parametrami hydraulicznymi pompy (2)

P_h = Q \cdot p = Q \cdot H \cdot \rho \cdot g    (2)

Podstawowe wzory na sprawność pompy

\eta={Q \cdot p \over P_w}   (3)

\eta={Q \cdot H \cdot \rho \cdot g \over P_w}   (4)

Suma strat w pompie

\Delta P_p = \Delta P_m + \Delta P_{fr} + \Delta P_h + \Delta P_V   (5)

Rys. 2. Charakterystyka sprawność

Wzory na sprawność pompy, bilans strat

\eta={P_w - \Delta P_p \over P_w}   (6)

PAMIĘTAJ !

  • Dla zerowej wydajności sprawność pompy jest zawsze równa ZERO
  • Charakterystyka sprawności zawsze przechodzi przez początek układu współrzędnych
  • Charakterystyka sprawności zawsze ma maksimum
  • Maksimum sprawności wyznacza parametry optymalne opisane punktem BEP ( Best Efficiency Point )

Warto sprawdzić: