Prawo Kirchhoffa I

PIERWSZE PRAWO KIRCHHOFFA

(Reguła węzłów)

Pierwsze prawo Kirchhoffa (reguła węzłów) stanowi, że algebraiczna suma dopływów, do węzła, jest równa zeru.

Reguła ta jest także spełniona dla wybranej części lub całego układu, jeżeli wewnątrz nie występuje akumulacja cieczy.

Węzłem nazywamy punkt, w którym łączą się dwie lub więcej gałęzie obwodu
Gałęzią nazywamy przewód łączący dwa węzły
Pierścieniem (oczkiem sieci) nazywamy zamknięty obwód przewodów, który ma co najmniej trzy węzły

WARTO SPRAWDZIĆ: