Zmiana NPSHR przy łączeniu równoległym pomp

ZMIANA NPSHR PRZY ŁĄCZENIU RÓWNOLEGŁYM POMP

Rys.1. Współpraca (suma równoległa) pomp i układu – zmiana NPSHR

P1 - pompa pierwsza
P2 - pompa druga
Q1 - wydajność jednej pompy pracującej samodzielnie
Q1(2) - wydajność jednej pompy, podczas pracy dwóch pomp
Q1+2 - wydajność dwóch współpracujących pomp
H - wysokość podnoszenia
H0 - geometryczna (statyczna) wysokość podnoszenia
H1 - wysokość podnoszenia gdy pracuje jedna pompa
H1+2 - wysokość podnoszenia gdy pracują dwie pompy
pp1 - punkt pracy jednej pompy
pp1+2 - punkt pracy sumy pomp z układem
pp1(2) - punkt pracy jednej z dwóch pracujących pomp
NPSHR 1 - wymagana nadwyżka antykawitacyjna pompy pracującej pojedynczo
NPSHR 1(2) - wymagana nadwyżka antykawitacyjna jednej z dwóch pracujących pomp

PAMIĘTAJ!

  • Wydajność dwóch pomp jest mniejsza niż suma wydajności pomp pracujących pojedynczo Q1+2 <Q1+Q1
  • Wydajność pracującej pompy zawsze spada gdy do układu dołączamy inną pompę
  • Ciśnienie w układzie (ciśnienie pracujących pomp) zawsze wzrasta gdy do układu dołączamy inną pompę
  • Punkt, na charakterystyce NPSHR (czerwonej), wyznaczający indywidualną wymaganą nadwyzkę antykawitacyjną pompy, przy dołączaniu kolejnej pompy, przesuwa się w lewo (ku mniejszym wydajnościom, zwykle maleje)

WARTO SPRAWDZIĆ:

Suma równoległa pomp