Przepływ przez rurociągi połączone równolegle

PRZEPŁYW PRZEZ RUROCIĄGI POŁĄCZONE RÓWNOLEGLE

Rys. 1. Przepływ przez rurociągi połączone równolegle

Q - przepływ
Q1 - przepływ przez rurociąg R1
Q2 - przepływ przez rurociąg R2
Q1+2 - przepływ przez rurociągi R1 i R2, wydajność pompy
Hu - wysokość ciśnienia w węźle 2, wysokość ciśnienia układu

W połączeniu równoległym, pokazanym na rys. 1 oba rurociągi R1 i R2  połączone są do wspólnej pary węzłów 2 i 3.

Charakterystyka zastępcza rurociągów (krzywa niebiesja) utworzona jest przez sumowanie równoległe charakterystyk R1 i R2.

Punkt przecięcia charakterystyki pompy z charakterystyką zastępczą wyznacza  punkt pracy układu pp. Punkt pp określa także wysokość ciśnienia Hu w węźle 2 (ciśnienia układu) na początku każdego z rurociągów.

Przepływ w każdym z rurociągów Q1 i Q2 wyznaczamy na podstawie indywidualnych charakterystyk rurociągów dla znanej wysokości ciśnienia układu Hu.

PAMIĘTAJ !

  • Wydajność pompy równa jest sumie przepływów w oby rurociągach
  • Wysokość ciśnienia w węźle wspólnym rurociągów (np. 2 a także 3) jest zawsze taka sama

WARTO SPRAWDZIĆ: