Punkt pracy układu

PUNKT PRACY UKŁADU

Rys. 1. Punkt pracy układu

Punkt pracy układu pp jest miejscem równowagi energetycznej pomiędzy zapotrzebowaniem układu na energię hydrauliczną – opisanym charakterystyką  układu, a możliwością dostarczenia energii hydraulicznej przez pompę – opisanyą charakterystyką  pompy.

Punkt pracy układu pp wyznacza przecięcie charakterystyki pompy z charakterystyką układu.

Punkt pracy układu pp determinuje podstawowe parametry pracy pompy:

  • H – wysokość podnoszenia
  • p – ciśnienie
  • P – moc pobierana
  • η – sprawność
  • NPSHR – wymaganą nadwyżkę antykawitacyjną

Punkt pracy układu pp(Q,H) określa także zapotrzebowanie na energię hydrauliczną (moc hydrauliczną pompy równą mocy hydraulicznej układu Ph)

Rys. 2. Moc hydrauliczna

P_h = Q \cdot p = Q \cdot H \cdot \rho \cdot g

Q - wydajność pompy / przepływ w układzie
H - wysokość podnoszenia pompy / wysokość podnoszenia układu
p - ciśnienie
P - moc pobierana przez pompę
Ph - moc hydrauliczna
η - sprawność pompy
NPSHR - wymagana nadwyżka antykawitacyjna pompy

Warto sprawdzić: