MEI

Wskaźnik minimalnej energochłonności MEI (Minimum Efficiency Index) został wprowadzony przez Komisję Europejską, rozporządzeniem (UE) 547/2012, w celu ustanowienia wymogów dotyczących minimalnej sprawności pomp do wody.

Rozporządzenie dotyczy pomp do wody o temperaturze t = –10 do 120 oC i mocy do 150 kW.

Rys. 1. Typy pomp objęte rozporządzeniem (UE) 547/2012

Sprawność pomp powinna być równa lub większej od określonej zależnością.

\eta_{min}=88,59 \cdot x + 13,46 \cdot y - 11,48 \cdot x^2 - 0,85 \cdot y^2 - 0,38 \cdot x \cdot y - C(Typ,n)

ηmin - minimalna wymagana sprawność w punkcie BEP
x = ln(ns) – logarytm naturalny wyróżnika szybkobieżności ns
y = ln(Q) – logarytm naturalny wydajności Q w m3/h
C - stała określana tabelarycznie 
Typ - typ pompy 
n - prędkość obrotowa w obr./min

Wartości ns i Q wyznaczane są dla punktu BEP,

n_s ={n \cdot \sqrt{Q_{BEP}} \over {\left( H_{BEP} \over i \right)^{3 \over 4}}}

n - prędkość obrotowa [obr/min]
QBEP - wydajność optymalna [m3/s]
HBEP - wysokość podnoszenia przy optymalnej wydajności [m]
i - liczba wirników w układzie szeregowym

Wartość MEI=0 odpowiada pompom o najniższej sprawności, a wartość MEI>0,7 pompom o najwyższej jakości.

W UE obowiązują następujące wartości MEI

    • od 2013 roku MEI = 0,10
  • od 2015 roku MEI = 0,40

Tab.1. Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) i odpowiadające mu wartości C zależne od rodzaju i prędkości obrotowej pompy

\begin{matrix} Typ, obr/min & MEI = 0,10 & MEI = 0,40 \\ESOB, 1450 & 132,58 & 128,07\\ESOB, 2900 & 135,60 & 130,27\\ESCC, 1450 & 132,74 & 128,46\\ESCC, 2900 & 135,93 & 130,77\\ESCCI, 1450 & 136,67 & 132,30\\ESCCI, 2900 & 139,45 & 133,69\\MS-V, 2900 & 138,19 & 133,95\\MSS, 2900 & 134,31 & 128,79\\ \end{matrix}

Rys. 2. Interaktywny wykres sprawności dla pomp ESOB 2900 dla MEI=0,7 [A. Machalski]

PAMIĘTAJ !

  • MEI to wskaźnik a nie wartość sprawności
  • Wymaganą sprawność pompy ηmin obliczamy ze wzoru

Warto sprawdzić: