Krzywa uporządkowana

Gdy przebieg charakterystyki układu zależy od jednego parametru regulacyjnego i zmienia się w trakcie pracy układu, wówczas posługujemy się zbiorem parametrów R, t, Q(R), H(R).

\begin{matrix} R & t & Q(R) & H(R) \\ - & godz. & m^3/h & m \\ R_1 & t_1 & Q_1 & H_1 \\ R_2 & t_2 & Q_2 & H_2 \\ ... & ... & ... & ... \\ R_n & t_n & Q_n & H_n\\ \end{matrix}

Rys. 1. Lista parametrów pracy układu

Listy tego typu można pozyskać z systemu monitoringu (SCADA).

Przykładem takiego scenariusza jest praca bloku energetycznego, gdzie elementem regulacji R jest moc bloku. Z mocą bloku bezpośrednio są związane przepływy – Q(R), a z przepływami związana jest wysokość podnoszenia pomp H(Q).

W takim przypadku pracę układu opisuje funkcja regulacyjna P=f(t). Funkcję taką, na podstawie monitoringu, przedstawia rys. 2.

Rys. 2. Zapis mocy bloku na podstawie monitoringu

Produkcja bloku energetycznego w ciągu wybranego okresu, np. jednego roku, może być przedstawiona w postaci funkcji regulacji, pokazanej na rys. 3. Krzywa ta powstaje przez uporządkowanie malejąco rocznej rejestracji wartości mocy, osiąganej przez blok. Funkcja regulacji jest obrazem statystycznym pracy układu w zmiennych warunkach.

Rys. 3. Produkcja uporządkowana bloku energetycznego, 1- produkcja, 2- regulacja, 3- postój

Obraz regulacji bloku opisują wskaźniki oparte na polach powierzchni na wykresie rys.3.

Wskaźnik wykorzystania bloku Ww, opisuje stosunek czasu pracy do czasu objętego analizą.

W_w = {t_p \over t_a}

Produkcję bloku (energię) E, opisuje obszar pod krzywą mocy na wykresie produkcji.

E = \int_0^{t_p}P dt

Wskaźnik regulacji, opisuje stosunek produkcji bloku do potencjalnej produkcji bez regulacji.

W_r = {E \over P_{max} \cdot t_p}

Wskaźnik produkcji, to stosunek produkcji bloku do potencjalnej produkcji bez regulacji i bez postojów.

W_p = {E \over P_{max} \cdot t_a} = W_w \cdot W_r

Pmax – maksymalna moc bloku,
tp – czas pracy układu,
ta – czas cyklu analizy,
E – produkcja.

PAMIĘTAJ !

  • Gdy uporządkujesz dane – zobaczysz więcej
  • Parametry uporządkowane mają takie same wartości jak parametry nieuporządkowane
  • Parametry uporządkowane są obrazem statystycznym pracy układu

Warto sprawdzić: