Suma równoległa pompy i rurociągu

SUMA RÓWNOLEGŁA POMPY I RUROCIĄGU

Rys. 1. Graf  i charakterystyka przepływu pompy i rury

Rozpatrując pompę i rurociąg osobno, dla każdego z nich możemy narysować charakterystykę przepływu, jak pokazano na rys.1.

Zakładamy, że przepływ dodatni będzie od węzła 1 do 2, jak to pokazano na rys. 2 (zgodnie z kierunkiem tłoczenia pompy).

Połączenie równoległe pompy i rurociągu w węzłach 1 i 2 oznacza, że przepływ przez rurociąg Q_{R12} będzie miał znak ujemny. Rurociąg ten często nazywany jest rurociągiem upustowym, upustem, lub bajpasem.

Dla większych różnic ciśnień niż maksymalna wysokość podnoszenia pompy w pompie także wystąpi przepływ ujemny. Charakterystykę pompy w drugiej ćwiartce można przybliżyć przez lustrzane odbicie charakterystyki w pierwszej ćwiartce lub jako parabolę strat.

Sumowanie równoległe pompy i rurociągu poddaje się ogólnej zasadzie sumowania równoległego gdzie:

Q_{12}=Q_{P12}+Q_{R12}

Aby uwzględnić ujemny przepływ przez rurociąg, w metodzie sumowania graficznego, charakterystykę przepływu rury rysujemy po lewej stronie.

Rys. 2. Połączenie równoległe pompy i rurociągu

Poprzez sumowanie przepływów, przez pompę i rurę, dla różnych różnic wysokości ciśnienia między węzłami 1 i 2 { \Delta} h_i wyznaczamy przebieg charakterystyki zastępczej.

P - pompa
R - rurociąg
Q_12 - przepływ między węzłami 1 i 2
Q_P12.1 - przepływ przez pompę od 1 do 2 przy różnicy ciśnień Δh_1
Q_P12.2 - przepływ przez pompę od 1 do 2 przy różnicy ciśnień Δh_2
Q_P12.3 - przepływ przez pompę od 1 do 2 przy różnicy ciśnień Δh_3
Q_R12.1 - przepływ przez rurę od 1 do 2 (-) przy różnicy ciśnień Δh_1
Q_R12.2 - przepływ przez rurę od 1 do 2 (-) przy różnicy ciśnień Δh_2
Q_R12.3 - przepływ przez rurę od 1 do 2 (-) przy różnicy ciśnień Δh_3

W praktyce dla zabezpieczenia wstecznego przepływu przez pompę, na tłoczeniu pompy, stosujemy zawór zwrotny.

Rys. 3. Połączenie równoległe pompy z zaworem zwrotnym i rurociągu

Charakterystyka połączenia równoległego tak zmodyfikowanego układu przedstawiona jest na rys.3.

PAMIĘTAJ !

  • Przepływ przez rurociąg upustowy jest ujemny (-)
  • Na rurociągu upustowym zwykle są montowane zawory do regulacji wydajności układu
  • Pompę można zabezpieczyć przed ujemnym przepływem poprzez zawór zwrotny
  • W pompie może wystąpić przepływ ujemny, gdy ciśnienie będzie większe niż wysokość podnoszenia oraz nie będzie zaworu zwrotnego lub będzie on niesprawny