Strata tarcia tarcz wirujących

Straty tarcia tarcz wirujących (krócej tarczowe) występują na zewnętrznych powierzchniach wirników. Miejsce występowania strat pokazano na rys. 1.

Rys.1. Powierzchnie generujące stratę tarcia tarcz wirujących

Straty tarczowe są opisane współczynnikiem:

  \zeta_{fr} = {P_{fr} \over P_w}

Współczynnik strat tarcia tarcz wirujących zależy od konstrukcji pompy.

Rys. 2. Współczynnik strat tarczowych [na podstawie J. F. Gülich]

Wartość współczynnika ζfr w zależności od liczby Reynoldsa przedstawia rys. 2, gdzie liczba Reynoldsa zdefiniowana jest wzorem:

Re = {{{{\omega \cdot r}^2_2}} \over \nu }

 

Rys. 3. Udział strat tarczowych ΔPfr w bilansie mocy pompy

ζfr - współczynnik strat tarczowych
Pfr - moc strat tarczowych
Pw - moc na wale
r2 - promień zewnętrzny wirnika
Re - liczba Reynoldsa

PAMIĘTAJ !

  • Współczynnik strat tarczowych to nie sprawność

Warto sprawdzić: