Charakterystyka układu otwartego

Rys.1. Schemat otwartego układu pompowego

Na rys.1 przedstawiono schemat układu otwartego – układu który transportuje ciecz ze zbiornika dolnego do zbiornika górnego. Zbiorniki mogą być otwarte (atmosferyczne) lub zamknięte (ciśnieniowe).

Rys.2. Charakterystyka otwartego układu pompowego

Geometryczna wysokość podnoszenia Hg to zawsze różnica rzędnych między lustrem zbiornika górnego i lustrem zbiornika dolnego. Geometryczna wysokość podnoszenia nie zależy od przepływu.

Różnica wysokości ciśnienia w zbiorniku górnym i zbiorniku dolnym (pg-pd)/(ρg) nie zależy od przepływu.

Statyczna wysokość podnoszenia Hst to suma geometrycznej wysokości podnoszenia i różnicy wysokości ciśnienia w zbiorniku górnym i dolnym.

Dynamiczna wysokość podnoszenia Hdyn to suma strat hydraulicznych w części ssawnej hss i części tłocznej hst układu. Zwykle dynamiczną wysokość podnoszenia można opisać rezystancją układu.

Wzór opisujący charakterystykę układu Hu dla zbiorników otwartych ma postać:

H_u=H_g+R \cdot Q^2  (1)

Dla układu ze zbiornikami zamkniętymi należy uwzględnić różnicę ciśnienia w zbiornikach.

H_u=H_{st}+R \cdot Q^2=H_g+{p_g-p_d \over \rho \cdot g}+R \cdot Q^2  (2)

Hu – charakterystyka układu
Hg - geometryczna wysokość podnoszenia
Hdyn - dynamiczna wysokość podnoszenia
pg - ciśnienie w zbiorniku górnym
pd - ciśnienie w zbiorniku dolnym
Q - przepływ
R - rezystancja układu

PAMIĘTAJ !

  • Wysokość geometryczna Hg liczona jest między lustrami
  • Dla zbiorników zamkniętych należy uwzględnić różnicę ciśnienia w zbiornikach

Warto sprawdzić: