Zmiana punktu pracy układu przy dołączaniu 1,2,3 pomp równolegle

Rys.1. Zmiana punktu pracy przy dołączaniu równoległym pomp

Dołączanie kolejnych pomp równolegle ma na celu zwiększenie wydajności układu. Ten sposób regulacji, zwykle połączony z dłąwieniem lub regulacją prędkości obrotowej, nazywany jest kaskadowę regulacją wydajności układu

Przyrost wydajności układu przy dołączaniu kolejnej pomy jest zawsze mniejszy od wydajności każdej z pomp pracujących dotychczas. Przyrosty są tym mniejsze im bardziej stroma jest charakterystyka układu.

Współpraca (suma równoległa) pomp i układu

P1 - pompa pierwsza
P2 - pompa druga
P3 - pompa trzecia
Q1 - wydajność jednej pompy
Q2 - wydajność dwóch pomp
Q3 - wydajność trzech pompy
pp1 - punkt pracy jednej pompy
pp2 - punkt pracy dwóch pompy
pp3 - punkt pracy trzech pompy

PAMIĘTAJ!

  • Wydajność dwóch pomp jest mniejsza niż suma wydajności pomp pracujących pojedynczo Q1+2 <Q1+Q1
  • Wydajność pracującej pompy zawsze spada gdy do układu dołączamy inną pompę
  • Ciśnienie w układzie (ciśnienie pracujących pomp) zawsze wzrasta gdy do układu dołączamy inną pompę

Zobacz: