EEI

Wskaźnik energochłonności EEI (Energy Efficiency Index) został wprowadzony, przez Komisję Europejską, rozporządzeniem nr 641 z 2009 roku, w celu ustanowienia wymogów dotyczących minimalnej sprawności pomp cyrkulacyjnych, o mocy hydraulicznej Phyd od 1 W do 2,5 kW, przeznaczonych głównie do obiegów grzewczych wymagających regulacji.

Rys. 1. Pompa obiegowa sterowana elektronicznie

 

Rys.2. Udział czasu pracy przy określeniu mocy ważonej PL śr

METODYKA OBLICZEŃ

1. Ustal punkt Q100, H100 na charakterystyce w którym moc hydrauliczna Phyd jest największa

2. Oblicz moc hydrauliczną w punkcie Q100, H100

P_{hyd} = Q_{100} \cdot H_{100} \cdot \rho \cdot g

Phyd - maksymalna moc hydrauliczna [W]
Q100 - wydajność przy maksymalnej mocy [m3/s]
H100 - wysokość podnoszenia przy maksymalnej mocy [m]
ρ - gęstość [kg/m3]
g - przyśpieszenie ziemskie [ m/s2]

3. Oblicz moc referencyjną

P_{ref} = 1,7 \cdot P_{hyd} + 17 \cdot (1-e^{-0,3P_{hyd}})

4. Zdefiniuj prostą kontrolną (Q100, H100), (Q0, H100/2) i zmierz odpowiadającą jej charakterystykę mocy pobieranej z sieci P1 jak na rys. 2.

5. Odczytaj i przelicz moce elektryczne P1 dla wydajności 0,25·Q100, 0,5·Q100 0,75·Q100 i Q100  wg wzoru:

P_L = \begin{cases} {{H_{ref} \over H_{zmierz}} \cdot P_1} & if & H_{zmierz} \le H_{ref} \\ \\ P_1 & if & H_{zmierz} > H_{ref}\\ \end{cases}

6. Oblicz moc średnią ważoną PLśr na podstawie mocy PL w czterech punktach

P_{L śr} = 0,44 P_{L 25} + 0,35 P_{L 50} + 0,15 P_{L 75} + 0,06 P_{L 100}

7. Oblicz wskaźnik efektywności energetycznej jako stosunek średniej mocy ważonej Pśr do mocy referencyjnej Pref  (skorygowany o współczynnik C)

EEI = {P_{L śr} \over P_{ref}} \cdot C_{20} = {P_{śr} \over P_{ref}} \cdot 0,49

Pref - moc referencyjna [W]
PL - moc zmierzona (skorygowana) [W]
PL śr - moc średnia ważona [W]
P1 - moc elektryczna pobierana przez pompę [W]
Href - wysokość podnoszenia na linii kontrolnej [m]
Hzmierz - zmierzona wysokość podnoszenia [m]
C - współczynnik korygujący

W UE obowiązują następujące wartości MEI

  • do 2015 roku, EEI < 0,27,
  • od 2015 roku EEI < 0,21.

PAMIĘTAJ !

  • EEI to nie wartość sprawności, a wskaźnik powiązany ze sprawnością śrdnią

Warto sprawdzić: