Ciśnienie prężności par

Ciśnienie prężności par odpowiada ciśnieniu wrzenia cieczy.

WODA

Ciśnienie wrzenia wody w zakresie temperatury t = 0..100 °C opisuje równanie:

p_v = 610,8 \cdot e^{17.174-{4053,06 \over 236+t}+6 \cdot 10^{-5} \cdot t \cdot sin \big( {\pi \cdot t \over 100} \big)}

Rys. 1. Ciśnienie prężności wody w zależności od temperatury, a –  w hPa, b – w m słupa wody

t - temperatura względna (skala  Celsius'a)
pv - ciśnienie prężności par (absolutne)
Hv - wysokość ciśnienia prężności par
ρ - gęstość

PAMIĘTAJ !

  • Ciśnienie prężności par pv liczone jest od próżni, jest to ciśnienie absolutne
  • Ciśnienie prężności par wody przy t=20 °C to pv(20) = 2338 Pa
  • Ciśnienie prężności par wody przy t=80 °C to pv(80) = 47360 hPa
  • Wysokość ciśnienie prężności par wody przy t=20 °C to Hv(20) = 0,238 m
  • Wysokość ciśnienie prężności par wody przy t=80 °C to Hv(80) = 4,87 m

Warto sprawdzić