Sprawność zespołu pompowego

SPRAWNOŚĆ ZESPOŁU POMPOWEGO

W sprawności zespołu (agregatu) pompowego, konieczne jest uwzględnienie sprawności silnika napędowego, a także przemiennika lub przekładni, jeżeli elementy te występują w zespole.

W skład zespołu mogą wchodzić:

  • Przemiennik częstotliwości
  • Silnik
  • Przekładnia pasowa
  • Przekładnia zębata
  • Przekładnia hydrokinetyczna
  • Sprzęgło hydrokinetyczne
  • Pompa

Rys. 1. Bilans mocy zespołu pompowego

Sprawność zespołu pompowego to stosunek mocy hydraulicznej przekazanej do układu do mocy elektrycznej pobranej z sieci.

\eta_z = {{P_h}\over P_{el}}={{Q \cdot H \cdot \rho \cdot g} \over { {\sqrt 3} \cdot U \cdot I \cdot cos(\varphi)}}  (1)

Rys. 2. Sprawność zespoły pompowego

Jak widzimy, pochylenie krzywej sprawności silnika (napędu) przesuwa punkt optymalny zespoły Qoptz w stosunku do punktu optymalnego pompy Qopt. Dla pomp odśrodkowych punkt optymalny agregatu leży na prawo w stosunku do punktu optymalnego pompy.

Sprawność zespołu pompowego możemy zapisać jako iloczyn sprawności występujących elementów:

\eta_z = \eta_f \cdot \eta_s \cdot \eta_p \cdot \eta   (1)

Ph - moc hydrauliczna przekazana do układu
Pel - moc elektryczna pobierana z sieci
Q - wydajność
H - wysokość podnoszenia
ρ - gęstość cieczy
g - przyśpieszenie ziemskie
U - napięcie przewodowe
I - natężenie prądu
cos(φ) - współczynnik mocy
ΔPel - moc strat w silniku
ΔPm - moc strat mechanicznych (w łożyskach i uszczelnieniach)
ΔPfr - moc strat tarcia tarcz wirujących
ΔPh - moc strat hydraulicznych - straty w cieczy
ΔPV - moc strat volumetrycznych - przecieki przez uszczelnienia wewnętrzne
η - sprawność pompy
ηf - sprawność przemiennika
ηs - sprawność silnika
ηp - sprawność przekładni
BEP - punkt maksymalnej sprawności pompy
BEPz - punkt maksymalnej sprawności zespołu

PAMIĘTAJ !

  • O kosztach transportu cieczy decyduje zarówno sprawność pompy jak i sprawność napędu
  • Sprawność napędu zmienia się z obciążeniem (maleje przy mniejszych obciążeniach)
  • Napęd zmienia położenie punktu optymalnej sprawności