Rozruch pompy

Do budowy budowy modelu dynamicznego pompy wirowej wykorzystujemy II zasadę dynamiki.

Na podstawie ogólnego równania w ruchu obrotowym, wzór na przyśpieszenie kątowe silnika i pompy można zapisać jako:

{d \omega \over dt}={1 \over J} \cdot \Sigma M={1 \over {J_s+J_p}} \cdot (M_s - M_p)

dω/dt – przyśpieszenie kątowe zespołu wirującego
J – moment bezwładności zespołu wirującego
ΣM – suma momentów
Js – moment bezwładności silnika
Jp – moment bezwładności pompy
Ms – moment silnika
Mp – moment pompy

Rys. 1. Elementy wirujące zespołu pompowego

1 – wirnik pompy, 2 – ciecz powiązana z wirnikiem, 3 – wał pompy, 4 – sprzęgło, 5 – wał silnika, 6 – wirnik silnika, 7 – wirnik wentylatora

PAMIĘTAJ !

  • Moment bezwładności zespołu jest sumą momentów bezwładności wszystkich wirujących elementów (wirników, wałów, łożysk i cieczy)
  • Pompa zwiększa prędkość obrotową (dω/dt > 0) gdy moment silnika jest większy od momentu pompy (Ms > Mp)
  • Pompa zmniejsza prędkość obrotową (dω/dt < 0) gdy moment silnika jest mniejszy od momentu pompy (Ms < Mp)

Warto sprawdzić: