Obliczenia przykład LCC

Rys. 1. Przykład obliczania wartości LCC

  1. Otwórz arkusz LCC.przyklad
  2. Ustal czas analizy, zwykle 20 lat (w przykładzie 10)
  3. Oszacuj wartość stopy dyskontowej w okresie analizy
  4. Wpisz oszacowane wartości wydatków i zysków/oszczędności w poszczególnych latach w obecnych cenach
  5. Oblicz sumy kosztów w poszczególnych latach
  6. Oblicz narastającą wartość dzielnika (1+r) (wzór w arkuszy kalkulacyjnym)
  7. Oblicz sumy kosztów zdyskontowanych w poszczególnych latach
  8. Oblicz LCC

PAMIĘTAJ !

  • Stopa dyskontowa jest zazwyczaj wyższa niż oprocentowanie kredytu

Warto sprawdzić: