Obliczenia – przepływ przez pojedynczy rurociąg

Pojedynczy rurociąg modelujemy jako połączenie między złączam 1 i rezerwuarem 2.

Rys. 1. Model pojedynczego rurociągu

Dane:

  • L = 300 m – długość rurociągu
  • d = 100 mm – średnica wewnętrzna rurociągu
  • k = 0.2 mm – chropowatość bezwzględna rurociągu, wysokość nierówności
  • Q = 100 m3/h – przepływ w rurociągu

Obliczane wartości:

  • Δh – straty w rurociągu [m]
  • v – prędkość przepływu [m/s]
  • i – spadek hydrauliczny, strat jednostkowa [m/m]

Warto sprawdzić: