Wyznaczanie parametrów pracy pompy

Zadanie polega na obliczeniu parametrów pracy pompy Q, H w prostym układzie pompowym, przy założonej mocy hydraulicznej Ph. W obliczeniach zostanie wykorzystana pompa stałej mocy.

Schemat prostego układu pompowego przedstawia rys. 1.

Rys. 1. Model układu pompowego z pompą

Dane układu:

 • Rzg = 142 m n.p.m. – rzędna lustra zbiornika górnego
 • Rzd = 115 m n.p.m. – rzędna lustra zbiornika dolnego
 • Ls = 30 m – długość rurociągu ssawnego
 • ds = 125 mm – średnica wewnętrzna rurociągu
 • ks = 0.1 mm – chropowatość rurociągu ssawnego
 • ζs = 2 – współczynnik strat miejscowych rurociągu ssawnego
 • Lt = 200 m – długość rurociągu
 • dt = 100 mm – średnica wewnętrzna rurociągu
 • kt = 0.1 mm – chropowatość bezwzględna rurociągu tłocznego
 • ζt = 5 – współczynnik strat miejscowych rurociągu tłocznego
 • Ph = 22 kW – moc hydrauliczna pompy stałej mocy

Wyznacz:

 • Q – wydajność pompy
 • H – wysokość podnoszenia pompy

Warto sprawdzić: