Obliczenia – połączenie równoległe pomp

Obliczenia układu z dwoma pompami połączonymi równolegle.

Rys. 1. Model połączenia równoległego pomp

Dane układu:

 • Rz1 = 112 – rzędna lustra wody w zbiorniku 1
 • Rz2 = 108 – rzędna lustra wody w zbiorniku 2
 • Rz3 = 127 – rzędna lustra wody w zbiorniku 3
 • Rs1 L = 3 m, DN150 – długość, średnica rurociągu ssawnego 1
 • Rs2 L = 5 m, DN150 – długość, średnica rurociągu ssawnego 2
 • Rt1 L = 8 m, DN125 – długość, średnica rurociągu tłocznego 1
 • Rt2 L = 12 m, DN125 – długość, średnica rurociągu tłocznego 2
 • Rt3 L = 128 m, DN200 – długość, średnica rurociągu tłocznego 3
 • k – chropowatość bezwzględna rurociągu (wg danych z bazy)
 • Pompa – LFP_100NPK160_176_37_2900

Obliczane wartości:

 • H – wysokości hydrauliczne w węzłąch
 • p – ciśnienia w węzłąch
 • Q – przepływy w połczeniach
 • v – prędkość przepływu
 • Δh – straty w rurociągach
 • i – spadki hydrauliczne, straty jednostkowe

Warto sprawdzić: