Obliczenia – dodawanie pompy do bazy

Aby wykorzystać parametry pompy w obliczeniach należy dodać jej charakterystyki przepływu – H(Q), mocy – P(Q) oraz nadwyżki antykawitacyjnej – NPSHR(Q) do bazy. W omawianym przykładzie omówimy procedurę „ręcznego” dodawania pompy do bazy.

Dane typowej pompy jednostopniowej o BEP(220, 34)  przedstawiono na rys. 1 i w postaci punktowej w tab.1.

Rys. 1. Charakterystyki pompy LFP.100NPK100/176.37.2900

Tab. 1. Punkty charakterystyki pompy

\begin{matrix} Lp. & Q & H & P & NPSHR \\ - & m^{3}/h & m &kW & m \\ 1 & 0 & 41,5 & 13 & 4\\ 2 & 50 & 41 & 15,2 & 4,3\\ 3 & 100 & 40,5 & 18 & 4,9\\ 4 & 150 & 38,5 & 21 & 5,7\\ 5 & 200 & 36 & 23,8 & 6,5\\ 6 & 250 & 32 & 26,1 & 7,5\\ 7 & 300 & 26,5 & 28 & 8,9\\ 8 & 350 & 20,5 & 29 & 10,5\\ \end{matrix}

(skorygowano przebieg charakterystyki dla b. małych przepływów, tak aby była monotoniczna, ta część charakterystyki nie ma istotnego znaczenia dla obliczeń)

Sposób wprowadzania danych przedstawia film.

PAMIĘTAJ !

  • Charakterystyka przepływu pompy musi być monotoniczna – opadać na całej długości
  • Sprawność pompy wyznaczana jest automatycznie, na podstawie charakterystyki przepływu i mocy, przez program

Warto sprawdzić: