Ściśliwość cieczy

Rys.1. Ściśliwość cieczy

Zmiana objętości cieczy spowodowana zmianą ciśnienia opisana jest wzorem:

\Delta V = - \beta \cdot V_0 \cdot \Delta p    (1)

V – zmiana objętości cieczy [ m3 ]
 - współczynnik ściśliwości [ 1/Pa, m2/N ]
V0 – objętość początkowa [ m3 ]
p – zmiana ciśnienia [ Pa ]

Współczynnik ściśliwości wody wynosi ok. = 5 10-4 1/MPa

PAMIĘTAJ

  • Współczynnik β zależy od temperatury (dla wody zmiana jest niewielka)

Warto sprawdzić: