Ściśliwość cieczy

Rys.1. Ściśliwość cieczy

Zmiana objętości cieczy spowodowana zmianą ciśnienia opisana jest wzorem 1.

\Delta V = - \beta \cdot V_0 \cdot \Delta p    (1)

Po podzieleniu równania 1 przez czas możemy napisać wzór opisujący przepływ spowodowany zmianą ciśnienia.

Q_c = {dV \over dt} = - \beta \cdot V_0 \cdot {dp \over dt}    (2)

Współczynnik ściśliwości β i moduł sprężystości Ec cieczy związane są równaniem 3.

E_c = {1 \over \beta}    (3)

Po podstawieniu wzoru 3 do 2 otrzymujemy przepływu od zmiany ciśnienia w postaci:

Q_c = - {V_0 \over E_c} \cdot {dp \over dt}    (4)

V – zmiana objętości cieczy [ m3 ]
Q - przepływ [m3/s]
t - czas [s]
 - współczynnik ściśliwości [ 1/Pa, m2/N ]
Ec - moduł sprężystości cieczy [Pa]
V0 – objętość początkowa [ m3 ]
p – zmiana ciśnienia [ Pa ]

Współczynnik ściśliwości wody wynosi ok. = 5 10-4 1/MPa

PAMIĘTAJ

  • Współczynnik β zależy od temperatury (dla wody zmiana jest niewielka)

Warto sprawdzić: