Rozszerzalność objętościowa cieczy

Rys.1.1. Rozszerzalność objętościowa cieczy

Zmiana objętości cieczy, spowodowana zmianą jej temperatury, opisana jest wzorem:

\Delta V = \alpha \cdot V_0 \cdot \Delta T   (1)

V – zmiana objętości cieczy [ m3 ]
 - współczynnik rozszerzalności [ 1/K ]
V0 – objętość początkowa [ m3 ]
T – zmiana temperatury [ K ]

Rozszerzalność objętościowa i gęstość cieczy powiązane są zależnością:

\rho_2 - \rho_1 = - \alpha \cdot \rho_2 \cdot \left( T_2 - T_1 \right)    (2)

lub po przekształceniu:

\Delta \rho = - \alpha \cdot \rho_2 \cdot \Delta T    (3)

PAMIĘTAJ

  • Współczynnik α zależy od ciśnienia (dla wody zmiana jest niewielka)

Warto sprawdzić: