Przykład obliczeń do obtoczenia wirnika pompy odśrodkowej

Obliczenia przeprowadzę według procedury opisanej na stronie Dopasowanie pompy przez obtoczenie wirnika

Krok 1. Zebranie danych

W układzie pracuje pompa 100PJM250/45.0/29 LFP

Rys.1. Charakterystyki pompy 100PJM250

Rys.2. Punkty charakterystyki pompy 100PJM250

Wymagana wydajność układu: Qw = 150 m3/h

Wydajność rzeczywista pompy: Qr = 185 m3/h

Rzeczywista wysokość podnoszenia pompy: Hr = 60,1 m

Statyczna wysokość podnoszenia: Hstat = 50 m

Średnica zewnętrzna wirnika: d2 = 250 mm

Krok 2. Wyznaczenie przebiegu charakterystyki układu

H_u = H_{stat} + {H_r - H_{stat} \over Q_r^2} \cdot Q^2 = 50 + {60,1 - 50 \over 185^2} \cdot Q^2  (1)

Krok 3. Wyznaczenie wymaganego punktu pracy układu ppw

Rys.3. Charakterystyka pompy i układu

Rys.4. Punkty charakterystyki układu

Krok 4. Wyznaczenie obliczeniowego punktu pracy układu ppo

Rys.5. Prosta przechodząca przez punkty homologiczne

Wydajność obliczeniowa pompy Qo = 172 m3/h

Krok 5. Wyznaczenie średnicy obliczeniowej wirnika d2*.

d_2^* = d_2 \cdot \sqrt{Q_w \over Q_o} = 250 \cdot \sqrt{150 \over 172} = 233,5  (2)

Krok 6. Obliczenie różnicy średnic Δd2

Przyjmuję wartość współczynnika korekcyjnego k=0,8.

\Delta d_2 = k \cdot (d_2 - d_2^*) = 0,8 \cdot ( 250 - 233,5 ) = 13,2

Średnicę zewnętrzną wirnika należy obtoczyć o wartość Δd2 = 13,2 mm.

Dopasowanie średnicy wirnika pompy .ODS

Dopasowanie średnicy wirnika pompy .XLSX

PAMIĘTAJ !

  • Punkt obliczeniowy ppo zwykle nie pokrywa się z rzeczywistym punktem pracy ppr
  • Jeżeli nie jesteś pewny dokładności pomiarów oraz jak w rzeczywistości przebiega charakterystyka pompy, wykonaj korektę średnicy w dwóch etapach.
  • Jeżeli pompa jest „nowa”, jej wydajność można odczytać (oszacować) z fabrycznej charakterystyki przepływu, na podstawie zmierzonej wysokości podnoszenia.

Warto sprawdzić: