Oszacowanie sprawności hydraulicznej – Łomakin

Sprawność hydrauliczną pompy można oszacować na podstawie formuły 1 zaproponowanej przez Łomakina.  Wykres zmiany sprawności ηh w zależności od zredukowanej średnicy wlotu, pokazano na rys.1.

Rys. 1. Sprawność hydrauliczna wg. A.A. Łomakina

\eta_h = 1 - {0,42 \over \left( log(d_{1zr}) - 0,172 \right)^2}   (1)

We wzorze Łomakina występuje średnica zredukowana na wlocie, którą można obliczyć ze wzoru 2, zaproponowanego przez D.J. Suchanowa.

Rys. 2. Średnica wlotowa zredukowana d1zr wg. D.J. Suchanowa

d_{1zr} = (4000 \div 4500) \cdot \sqrt[3]{Q \over n}   (2)

Q - wydajność pompy m3/s
n - prędkość obrotowa obr/min
d1zr - średnica zredukowana mm

PAMIĘTAJ !

  • Metoda Łomakina jest jedną z wielu opisanych w literaturze

Warto sprawdzić: