Obliczenia – przepływ między zbiornikami

Oblicz ile cieczy przepłynie między zbiornikami

Rys. 1. Model pojedynczego rurociągu

Dane:

  • Rz1 = 120 m n.p.m.
  • Rz2 = 100 m n.p.m.
  • L = 300 m – długość rurociągu
  • d = 200 mm – średnica wewnętrzna rurociągu
  • k = 0.25 mm – chropowatość bezwzględna rurociągu, wysokość nierówności
  • ζ = 5 – współczynnik strat miejscowych

Wyznacz:

  • Q – przepływ między zbiornikami
  • Δh – straty w rurociągu [m]
  • v – prędkość przepływu [m/s]
  • i – spadek hydrauliczny, strat jednostkowa [m/m]

Warto sprawdzić: