Obliczenia prędkości obwodowej wirnika

Punktem wyjścia jest równanie Eulera, przy założeniu nieskończonej liczby nieskończenie cienkich łopatek.

H_{th \infty}={1 \over g} \cdot (u_2 \cdot c_{u2} - u_1 \cdot c_{u1})   (1)

Przy założeniu dopływu do pompy bez zawirowania wstępnego,  cu1 = 0, wzór 1 przyjmuje postać 2.

H_{th \infty} = {u_2 \cdot c_{u2} \over g}   (2)

Teoretyczną wysokość podnoszenia przy nieskończonej i skończonej liczbie łopatek wiąże poprawka Pfleiderera, zgodnie z zależnością 3.

H_{th \infty} = H_{th} \cdot \left( 1+p \right)   (3)

Teoretyczną wysokość podnoszenia przy skończonej liczbie łopatek i wysokość podnoszenia pompy, wiąże sprawność hydrauliczna zgodnie z zależnością 4.

H_{th} = {H \over \eta_h}   (4)

Rys.1. Trójkąt prędkości na wylocie

Z trójkąta prędkości na wylocie, patrz rys 1,  wynika, że rzut prędkości bezwzględnej na kierunek prędkości unoszenia opisuje wzór 5.

c_{u2} = u_2 - w_{u2} = u_2 - {c_{m2} \over tg \ \beta_2}  (5)

Po podstawieniu równania 4 do 3 a 3 do 2 oraz 5 do 2 otrzymamy

{H \over \eta_h} \cdot \left( 1+p \right) = {u_2 \cdot \left( u_2 - {c_{m2} \over tg \beta_2} \right) \over g}   (6)

Po uporządkowaniu otrzymamy równanie kwadratowe z jedną niewiadomą u2.

u_2 \cdot \left( u_2 - {c_{m2} \over tg \beta_2} \right) - {g \cdot H \over \eta_h} \cdot \left( 1+p \right) = 0   (7)

u_2^2 - u_2 \cdot \left( {c_{m2} \over tg \beta_2} \right) - {g \cdot H \over \eta_h} \cdot \left( 1+p \right) = 0   (8)

Obliczam wyróżnik równania kwadratowego 8 jak wyrażenie 9.

\Delta = \left( {c_{m2} \over tg \beta_2} \right)^2 + 4 \cdot {g \cdot H \over \eta_h} \cdot \left( 1+p \right)   (9)

Oraz pierwiastek równania 8 jako wyrażenie 10.

u_2 = {{c_{m2} \over tg \beta_2} + \sqrt {\left( {c_{m2} \over tg \beta_2} \right)^2 + 4 \cdot {g \cdot H \over \eta_h} \cdot \left( 1+p \right)} \over 2}   (10)

Ostatecznie, po uporządkowaniu, prędkość obwodową obliczamy ze wzory 11.

u_2 = {c_{m2} \over 2 \cdot tg \beta_2} + \sqrt {\left( {c_{m2} \over 2 \cdot tg \beta_2} \right)^2 + {g \cdot H \cdot \left( 1+p \right) \over \eta_h}}    (11)

Hth∞- wysokość podnoszenia przy nieskończonej licznie nieskończenie cienkich łopatek
Hth - wysokość podnoszenia przy skończonej licznie łopatek 
p - poprawka Pfleiderera
ηh - sprawność hydrauliczna
c2 - prędkość bezwzględna na wylocie
u2 - prędkość unoszenia na wylocie 
cm2 - prędkość merydionalna na wylocie 
cu2 - rzut prędkości bezwzględnej na kierunek prędkości unoszenia
wu2 - rzut prędkości względnej na kierunek prędkości unoszenia
β2 - kąt łopatki na wylocie

PAMIĘTAJ !

  • Obliczeniowa prędkość merydionalna cm2 odpowiada pracy pompy w punkcie BEP

Warto sprawdzić: