Sprężystość rurociągu

Pod wpływem ciśnienia wewnętrznego rurociąg się odkształca – zwiększa swoją średnicę.

Rys.1. Odkształcenie rurociągu

Siłę parcia F  w przekroju osiowym rurociągu wywołaną ciśnieniem opisuje wzór 1.

F = \Delta p \cdot d \cdot L   (1)

Naprężenie w ściance rurociągu wywołane siła parcia F opisuje wzór 2.

\sigma = {F \over 2 \cdot e \cdot L}   (2)

Przez podstawienie wzoru 1 do 2 otrzymamy wzór 3 na naprężenia w ściance rurociągu.

\sigma = {\Delta p \cdot d \cdot L \over 2 \cdot e \cdot L} = {\Delta p \cdot d \over 2 \cdot e}   (3)

Odkształcenie w przypadku ścianki rury można opisać wzorem 4.

\epsilon = {\Delta l \over l} = {\pi \cdot (d + \Delta d) - \pi \cdot d \over \pi \cdot d } = {\Delta d \over d}   (4)

Zgodnie z prawem Hooke’a wiemy, że odkształcenie jest proporcjonalne do naprężenia i odwrotnie-proporcjonalne do modułu sprężystości, wzór 5.

\epsilon = {\Delta d \over d} = {\sigma \over E}   (5)

Po podstawieniu wzoru 3 do 5 otrzymamy wzór 6 na przyrost średnicy rurociągu na skutek wzrostu ciśnienia.

\Delta d = {d^2 \over 2 \cdot e \cdot E} \cdot \Delta p   (6)

d – średnica rurociągu
Δd – przyrost średnicy
E – moduł sprężystości materiału rurociągu
e – grubość ścianki rurociągu
p – ciśnienie
L - długość
F - siła
σ - naprężenia
ε - odkształcenie

Przyrost objętości cieczy w rurociągu spowodowany przyrostem jego średnicy możemy opisać wzorem 7.

\Delta V = \pi \cdot d \cdot L \cdot {\Delta d \over 2}    (7)

Po podstawieniu równania 6 do 7 otrzymamy równanie 8 na przyrost objętości rurociągu ΔV w zależności od przyrostu ciśnienia Δp.

\Delta V = {\pi \cdot d^3 \cdot L \over 4 \cdot e \cdot E} \cdot \Delta p   (8)

Po uwzględnieniu, że przyrosty są małe w porównaniu do objętości rurociągu możemy napisać równanie 8 przekształcić do postaci 9:

\Delta V = {\pi \cdot d^2 \cdot L \over 4} \cdot {d \over e \cdot E} \cdot \Delta p = V\cdot {d \over e \cdot E} \cdot \Delta p    (9)

V - objętość cieczy
V – przyrost objętości rurociągu

Po podzieleniu obustronnie równania przez czas, ostatecznie natężenie przepływu, spowodowane przyrostem średnicy będzie opisywał wzór 10.

Q_r = {dV \over dt} = V \cdot {d \over e \cdot E} \cdot {dp \over dt}    (10)

Uwaga: W obliczeniach pomijamy naprężenia osiowe

PAMIĘTAJ

  • Rurociąg na rys. 1 nie jest utwierdzony, rurociąg swobodnie przemieszcza się wzdłuż osi
  • We wzorze 4 pominięto wpływ naprężenia osiowego

Warto sprawdzić: