Oszacowanie sprawności całkowitej – Gradewald

Rys.1. Wykres Gradewalda

Rys.2. Powierzchnia aproksymująca wykres Gradewalda

Równanie aproksymacyjne wykres Gradewalda:

\eta=a+b \cdot ln(n_q)+c \cdot ln^2(n_q)+d \cdot ln^3(n_q) +

+e \cdot ln(Q) + f \cdot ln^2(Q) + g \cdot ln^3(Q) + h \cdot ln^4(Q)

Gdzie:

 • η – sprawność całkowita [%]
 • Q – wydajność optymalna [m3/h]
 • nqwyróżnik szybkobieżności
 • a = -69,49
 • b = 83,025
 • c = -16,1397
 • d = 0,9177241
 • e = -4,4161
 • f = 4,42300
 • g = -0,6969241
 • h = 3,3428469

 

PAMIĘTAJ !

 • Aproksymacja jest dokładna w centrum aproksymowanego obszaru
 • Na końcach aproksymowanego obszaru a tym bardziej przy ekstrapolacji, wartości funkcji mogą znacząco odbiegać od wartości z wykresu

Warto sprawdzić: