Oszacowanie kąta natarcia łopatki na wlocie -Misiewicz

Rys.1. Kąt natarcia łopatki wirnika na wlocie

c0 - prędkość w szyjce wirnika
cm1c1 - prędkość merydionalna na wlocie, bezwzględna prędkość wlotowa
u1 - prędkość unoszenia (obwodowa) na wlocie
w1 - prędkość względna na wlocie
β1 - bezuderzenowy kąt napływu na łopatkę
δ1 - kąt natarcia na wlocie
β1k - kąt konstrukcyjny łopatki na wlocie

Zalecane wartości kąta natarcia łopatki na wlocie wg. Plutecki J., Misiewicz W., Wajda A. za A.Misiewicz.

Rys.2. Zależność kąta natarcia δ1 od wyróżnika szybkobieżności

Funkcja aproksymująca wartość zalecanego kąta natarcia

\delta_1 = 22,75 \cdot n_q^{-0,4581}

Uzyskane na drodze doświadczalnej wartości, optymalnego pod względem maksymalnej sprawności, kąta natarcia łopatki na wlocie wg. A.Misiewicz.

Rys.3. Zależność kąta natarcia δ1, dla „ciasnego wlotu” wg. A. Misiewicza

PAMIĘTAJ !

  • Wartość kąta δ1 to wskazówka, jak poprawnie zaprojektować wlot pompy.
  • Stosowanie większych kątów natarcia poprawia sprawność, niestety zwiększa NPSHR

Warto sprawdzić: